چاپ مقاله عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی دانشگاه حکیم سبزواری در مجله معتبر بین المللی

۱۹ تیر ۱۳۹۶ | ۱۲:۲۴ کد : ۳۲۳۴۶ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۶۹۰
مقاله عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی دانشگاه حکیم سبزواری در مجله معتبر بین المللی چاپ شد.
چاپ مقاله عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی دانشگاه حکیم سبزواری در مجله معتبر بین المللی

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، مقاله دکتر سکینه کاظمی نورعینی عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی تحت عنوان:

Selectivity of major isoquinoline alkaloids from Chelidoniummajus towards telomeric G-quadruplex: A study using a transition-FRET (t-FRET) assay

در مجله (IF=5.08, 2015)BiophysicaBichemicaActa- General Subjects از انتشارات Elsevier و جزو ۱۰ مجله برتر در زمینه تخصصی مربوطه می باشد.


( ۱ )