چاپ دو مقاله ازعضوهیئت علمی گروه مهندسی دانشگاه حکیم سبزواری درمجله معتبر بین المللی

۱۷ تیر ۱۳۹۶ | ۱۳:۵۵ کد : ۳۲۲۷۹ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۲۳
دکتر مهدی دیمی دشت بیاض عضو هیئت علمی گروه مکانیک موفق به چاپ دو مقاله در۱۰%مجلات برترودارای رتبهQ۱ شد.
چاپ دو مقاله ازعضوهیئت علمی گروه مهندسی دانشگاه حکیم سبزواری درمجله معتبر بین المللی

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، مقاله اول با عنوان:

An energetic and economic analysis of power productive gasexpansion stations for employing combined heat and power که در مجله Energy به چاپ رسید به ارائه روشی مبتنی بر آنالیز ترمواکونومیک با هدف انتخاب ایستگاه های تقلیل فشار مناسب اجرای همزمان سیستم CHP و توربین انبساطی می پردازد.

همچنین در مقاله دوم با عنوان:

Exergy analysis and Entropy generation of a Reciprocating Compressor applied in CNG stations carried out on the basis Models of Ideal and Real Gas

که در مجله Applied Thermal Engineering چاپ شد به بهینه سازی هندسی و بهبود عملکرد کمپرسورهای مورد استفاده در ایستگاههای CNG پرداخته است.

گفتنی است دکتر دیمی دشت بیاض ۴۵ مقاله در مجلات ISI و ISC به چاپ رسانده است که ۸ مقاله آن در مجلات ۱۰% برتر بوده و هم اکنون مشغول انجام ۴ پروژه ارتباط با صنعت می باشد.