استاندار هرمزگان: اعضای هیئت علمی باید شرکت دانش بنیان ایجاد کنند

۲۰ مهر ۱۳۹۳ | ۱۲:۰۱ کد : ۳۱۹۷ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۶۲۷
دکتر جاسم جادری استاندار هرمزگان گفت: دانشگاه در توسعه اقتصادی نقش زیربنایی دارد و از راه ایجاد مهارت و تخصص در افراد و بهبود قوه تشخیص موجب ارتقای سطح بهره وری نیروی انسانی می شود. به گزارش روابط عموم...
دکتر جاسم جادری استاندار هرمزگان گفت: دانشگاه در توسعه اقتصادی نقش زیربنایی دارد و از راه ایجاد مهارت و تخصص در افراد و بهبود قوه تشخیص موجب ارتقای سطح بهره وری نیروی انسانی می شود.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر جادری در نشست اعضای هیئت علمی و هیئت رئیسه دانشگاه هرمزگان با اشاره به نقش آموزش عالی و دانشگاه در توسعه ملی، اظهار داشت: پیشرفت سریع علوم و فناوری پایه اصلی تحولات در عرصه های گوناگون اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است و توسعه سرمایه انسانی و سازماندهی و بهره گیری از آن باید در اولویت قرار گیرد.
وی ادامه داد: کشورها سعی در ایجاد ارتباط بین آموزش های عالی و ارتقای دانش و فناوری دارند و دانشگاه از پر ارزش ترین منابعی است که جامعه برای پیشرفت و توسعه در اختیار دارد.
استاندار هرمزگان افزود: کشورهای پیشرفته حل مسائل و رفع نیازمندی ها و تحقق اهداف ملی را در دانشگاه تحقق بخشیده اند و اکثر کشورهای جهان سوم نیز پایه اصلی توسعه را گسترش کمی و کیفی آموزش قرار داده اند که توسعه ملی را سریع تر خواهد کرد.
دکتر جادری با بیان اینکه آموزش عالی در تمامی ابعاد توسعه نقش اساسی دارد و یکی از تاثیرات آن توسعه اقتصادی است، تصریح کرد: آموزش و افزایش دانایی و مهارت به منزله سرمایه هایی هستند که مانند هر سرمایه فیزیکی دیگر، بازده اقتصادی دارد و توسعه حرکتی مستمر و پویا برای افزایش توانایی انسان ها در رفع نیازهای مادی و معنوی از طریق گسترش ساختارها و نهادهای اجتماعی است.
وی افزود: آموزش عالی منبع تولید دانش و ایده های نو است و نقش آن در توسعه اقتصادی کشورها مبتنی بر فناوری های پیشرفته چشمگیر و بی بدیل است و نقش هیچ عاملی را نمی توان با عامل انسانی برابر دانست و انسان هم عامل و هم هدف توسعه است که با رشد دانش و فناوری ارتقا می یابد.
وی همچنین با بیان اینکه مسئولیت تولید دانش بنیادی و فنی بر دوش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی است، خاطرنشان کرد: دانشگاه ها و مراکزآموزش عالی سهمی مضاعف در اقتصاد دارند و دانشگاه از دو منظر تامین نیروی انسانی کارآمد با افزایش کارآیی و بهره وری افراد و گسترش دانش و فن در توسعه اقتصادی و ملی مؤثر است.
دکتر جادری تصریح کرد: دانشگاه در توسعه اقتصادی نقش زیربنایی دارد و از راه ایجاد مهارت و تخصص در افراد و بهبود قوه تشخیص موجب ارتقای سطح بهره وری نیروی انسانی می شود.
وی گفت: پایه اصلی اقتصاد آموزش است و از طریق آموزش و مهارت می توان درآمد کسب کرد و چرخ اقتصاد را به گردش درآورد و باید رابطه دانشگاه با صنعت را تقویت کرد و این دانش باید به توسعه کمک کند.
استاندار هرمزگان واسطه میان دانشگاه و صنعت را شرکت های دانش بنیان دانست و گفت: اساتید دانشگاهی و اعضای هیئت علمی باید شرکت دانش بنیان ایجاد کنند و علم خود را تبدیل به سرمایه و درآمد کنند و تولید سرمایه امروز یکی از اهداف اصلی کسب علم است.
دکتر جادری عنوان کرد: نتیجه زحمات دانشگاه ها باید تربیت نسلی باشد که به عنوان سرمایه انسانی در فناوری های جدید منشا خدمت باشند و کار و شغل را باید براساس درآمدزایی و ایده های جدید تعریف کنیم.
وی در خاتمه با تاکید بر اینکه باید در دانشگاه هرمزگان تعداد شرکت های دانش بنیان افزایش پیدا کند، اظهار داشت: تفکر جدید در دولت تدبیر و امید تقویت شرکت های دانش بنیان است و باید کارهای علمی مبتنی بر فناوری های جدید انجام گیرد و از آن سرمایه های خوبی به دست آوریم.