کارگاه آموزشی ارزیابی درونی و تدوین برنامه‌های بهبود کیفیت گروه‌های آموزشی در دانشگاه کوثر برگزار شد

۲۹ خرداد ۱۳۹۶ | ۱۳:۵۰ کد : ۳۱۹۶۹ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۱۷۵
کارگاه آموزشی ارزیابی درونی و تدوین برنامه‌های بهبود کیفیت گروه‌های آموزشی با حضور دکتر "محمدرضا نیستانی" مدیر گروه نظارت و ارزیابی وزارت علوم، ، دکتر "رضا نوروززاده" دبیر کارگروه نظارت و ارزیابی پژوهشی مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم، و دکتر "هادی عباسی" دبیر هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی خراسان شمالی در دانشگاه کوثر برگزار شد.
کارگاه آموزشی ارزیابی درونی و تدوین برنامه‌های بهبود کیفیت گروه‌های آموزشی در دانشگاه کوثر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در ابتدای این جلسه دکتر "علیرضا مؤذن" معاون آموزشی و پژوهشی این دانشگاه، پیام رئیس دانشگاه را در خصوص مأموریت دانشگاه‌ها در حوزه نظارت و ارزیابی قرائت کرد.

در این پیام آمده است: " یکی از مهم‌ترین وظایف دانشگاه‌ها تضمین کیفیت، ایجاد و ارائه راهکارهای لازم برای بهبود کیفیت در امور آموزشی و پژوهشی است. در این راستا و برای تضمین این مهم و تدوین راهکارهای عملی، دفتر نظارت و ارزیابی می‌تواند نقش بسیار مهمی ایفا کند

ارزش گذاری شخصیت علمی- اجرایی انسان، ارزش‌گذاری کار، همت و تلاش از اولویت‌های دفتر نظارت و ارزیابی است. از ابتدای تأسیس دفتر نظارت در این دانشگاه در اردیبهشت ۱۳۹۵ رویکرد این دانشگاه بر این بوده که به صورت نظام‌مند و عملی نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت را بنا گذارده به گونه‌ای که واحدهای مختلف دانشگاه برای نشان دادن ارزش و اهمیت کارشان ملاک، معیارها، سنجه‌ها و شناسه‌ها را تدوین کنند و مشارکت اصلی ارزش‌گذاری کار خود که در واقع بخشی از شخصیت انسانی هر فرد است، باشند.

در ادامه دکتر "مریم درپر" سرپرست گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه کوثر، ضمن ابراز خرسندی از برگزاری جلسه ارزیابی درونی در دانشگاه کوثر گفت: با شکل گیری واحد ارزیابی در این دانشگاه، اقدام به تعریف و فراهم آوردن شاخص‌های ارزیابی برای واحدهای مختلف دانشگاه همچون اداری، مالی، آموزشی و دانشجویی نموده و ارزیابی واحدهای مذکور به دو روش میدانی و نظرسنجی از ذی‌نفعان انجام گرفت و سپس نتایج آن در اختیار واحدها قرار گرفت.

وی در ادامه گفت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پس از مطالعات جدی که در زمینه تضمین کیفیت دانشگاه‌ها داشته است همچنین به انجام رساندن مطالعات مذکور توسط گروه‌های متخصص و مجرب و استفاده از تجارب بین‌المللی، به این نتیجه رسید که ارتقای کیفیت دانشگاه‌ها از طریق ارزیابی بیرونی امکان‌پذیر نیست. لذا ارزیابی درونی که رکن اصلی انجام آن گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها هستند را در دستور کار خود قرار داده است و در همین راستا دانشگاه کوثر نیز به عنوان گام اول اقدام به برگزاری کارگاه ارزیابی درونی و تدوین برنامه‌های بهبود کیفیت گروه‌های آموزشی کرده است که امیدواریم با استعداد و توان بالای اعضای هیئت علمی منجر به بهبود و ارتقای دانشگاه شود.

در ادامه جلسه دکتر "رضا نوروززاده" دبیر کارگروه نظارت و ارزیابی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به بیان نکاتی در خصوص ضرورت برنامه ریزی بهبود کیفیت در دانشگاه‌ها و تدوین برنامه‌های بهبود کیفیت گروه‌های آموزشی پرداخت و سپس دکتر "محمدرضا نیستانی" مدیر گروه نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فرآیندهای برنامه ریزی بهبود کیفیت در دانشگاه ها و تدوین برنامه‌های بهبود کیفیت گروه‌های آموزشی را مورد بررسی قرار داد. 


( ۲ )