دکتراحمدی: توسعه آموزش عالی با نیازهای کشورمتناسب می شود

۲۹ خرداد ۱۳۹۶ | ۱۳:۰۲ کد : ۳۱۹۶۲ اخبار برگزیده اخبار ستادی
تعداد بازدید:۲۳۲۰
دکتروحید احمدی معاون وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری از متناسب سازی نیازهای کشور با تربیت متخصصان در دانشگاه‌ها، ارائه سند ملی راهبردی نشر علمی و تغییر آیین نامه کمیسیون های تخصصی شورای عالی عتف خبر داد.
دکتراحمدی: توسعه آموزش عالی با نیازهای کشورمتناسب می شود

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتراحمدی بعد از صدوپنجاه و ششمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف در مورد دستورات مورد بررسی دراین جلسه اظهارداشت: یکی از دستورات این جلسه اصلاح آیین نامه کمیسیون های تخصصی شورای عالی عتف بود.

وی افزود: دراین جلسه پیشنهاد افزایش مدت عضویت اعضای حقیقی کمیسیون ها از دو سال به چهارسال ارائه و تصویب شد.

معاون پژوهش و فناوری وزیرعلوم در ادامه گفت: دستور دیگر این نشست بحث هدفمندسازی گسترش یا توسعه آموزش عالی متناسب با نیازهای کشوربود.

وی تاکید کرد: طبیعتاً باید این دو مجموعه همراستایی و هماهنگی داشته باشند که باتوجه به ظرفیت و جایگاه شورای عالی عتف که دراین نشست تصویب شد، وزارت علوم ظرف ۶ ماه برنامه هدفمندسازی گسترش آموزش عالی و متناسب سازی ترتیب متخصصان را با نیازهای کشور تهیه کند.

دکتراحمدی گفت: دراین مسیر دستگاه‌های مختلف و متقاضی و مجموعه‌هایی که حوزه تقاضا هستند، ملزم هستند با اعلام نیازمندی ها و برنامه های توسعه دستگاه مربوطه خود با وزارت علوم همکاری کنند.

همچنین دبیرشورای عالی عتف خاطرنشان کرد: دستور جلسه بعدی ارائه گزارش نظام ملی نشر علمی کشور بود.

وی افزود: با توجه به اینکه در سطح کشور حوزه های مختلف انتشارات و توسعه نشر علمی کشور ازجمله کتاب و پایان نامه را داریم به هماهنگ‌سازی و همگرایی در انتشار این متون نیاز داریم.

دکتراحمدی یادآورشد: این هماهنگی درمجموعه های داخلی و ارتباط با مراکز بین المللی باید ایجاد شود و براساس این اصل درجلسه قبل شورای عالی عتف دبیرخانه را مکلف کرده بود که نظام ملی نشر علمی کشور تدوین شود و در جلسه آتی شورا ارائه شود.

معاون پژوهش و فناوری وزیرعلوم گفت: در کمیسیون دائمی امروز گزارش اقدام های صورت گرفته ارائه شد و نظرهای اعضا گرفته و مقررشد این کار در قالب سند راهبردی نشر علمی کشور ارائه شود.

وی در مورد لازم الاجرا بودن این سند در صورت نهایی شدن گفت: این سند برای همه دستگاه‌های دولتی و دانشگاه ها و مراکز پژوهشی که در حوزه نشر علمی کشور فعال هستند، می باشد.

دکتراحمدی در پایان تاکید کرد: مصوبات شورای عالی عتف برای همه دستگاه ها لازم الاجراست و اگر تصویب شود همه دستگاه ها باید اجرا کنند.

گفتنی است صدوپنجاه و ششمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف در باغ گیاه‌شناسی ملی ایران با حضور معاونان پژوهشی سازمان‌های مختلف تشکیل شد.

کلید واژه ها: دکتراحمدی