سومین نشست شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد

۲۱ خرداد ۱۳۹۶ | ۱۴:۱۷ کد : ۳۱۸۰۴ اخبار برگزیده اخبار ستادی
تعداد بازدید:۲۶۰۵
با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری سومین نشست شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص بازنگری و بررسی آئین‌نامه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی برگزار شد و با انجام اصلاحاتی به تصویب رسید.
سومین نشست شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت  علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، از ویژ‌گی‌هایی که در بازنگری آئین‌نامه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی مدنظر قرار گرفته است می‌توان به توجه بیشتر به پایش و رصد آموزش عالی استان، تقویت ساختار و نیروی انسانی هیأت‌‌های استانی، ایجاد یکپارچگی در آئین‌نامه و دستورالعمل پیشین، مشارکت نظام‌مند، همکاری در ارزیابی عملکرد، تمرکززدایی و تفویض اختیار، گزارش‌دهی نظام‌مند، اتکای بیشتر به برنامه‌محوری و توجه به فرهنگ‌سازی و توانمندسازی مؤسسات و ملاحظه گزارش‌های نظارتی در نظام تصمیم‌گیری اشاره کرد.


( ۴ )