آزمایشگاه DSC در پژوهشکده مواد پیشرفته و انرژی‌های نو سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران راه‌اندازی شد

۲۱ خرداد ۱۳۹۶ | ۱۴:۱۰ کد : ۳۱۷۹۹ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۹۵
آزمایشگاه آنالیز حرارتی پژوهشکده مواد پیشرفته و انرژی‌های نو سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران راه‌اندازی شد.
آزمایشگاه  DSC  در پژوهشکده مواد پیشرفته و انرژی‌های نو سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران راه‌اندازی شد

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، با استقرار دستگاه " گرماسنجی روبشی تفاضلی"، آزمایشگاه تخصصی آنالیز حرارتی پژوهشکده مواد پیشرفته و انرژی‌های نو سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به مرحله بهره‌برداری رسید.

دستگاه گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC) که به همت متخصصان داخلی تولید و با بهره‌گیری از حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خریداری شده است، امکان تشخیص اثرات حرارتی گرماگیری و گرمازایی استحاله‌های فازی، آنتالپی استحاله‌های فازی، واکنش‌های ترکیب، تجزیه و واکنش، تعیین دماهای انتقال دمای تبدیل شیشه‌ای، میزان بلورینگی و اندازه‌گیری ظرفیت گرمایی را فراهم می‌کند.

آزمون گرماسنجی روبشی تفاضلی یک ابزار بنیادی در آنالیز حرارتی است و در بسیاری صنایع از قبیل مهندسی مواد، مهندسی مکانیک، عمران، داروسازی، پلیمر، کشاورزی، مطالعه نیمه‌هادی‌ها، صنایع غذایی و غیره کاربرد دارد.

بررسی تغییرات ظرفیت حرارتی امکان تشخیص انتقالاتی از قبیل ذوب، انتقالات شیشه‌ای، تغییرات فازی و پخت را فراهم می‌سازد.


( ۱ )