هفتمین رویداد ایده پردازی دانشگاه کاشان برگزارشد

۲۰ خرداد ۱۳۹۶ | ۱۵:۲۶ کد : ۳۱۷۷۶ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۹۷۲
هفتمین رویداد ایده پردازی دانشگاه کاشان با موضوع «رشته تحصیلی و کسب و کار فردای من» توسط مرکز کارآفرینی در سالن کنفرانس دانشکده علوم پایه با هدف شناسایی و توانمندسازی ایده ها برگزار شد.
هفتمین رویداد ایده پردازی دانشگاه کاشان برگزارشد

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، مهندس داوود حسنعلیان رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه کاشان با اشاره به اینکه رویداد ایده پردازی به عنوان یکی از ارکان مهم اکوسیستم کارآفرینی منشأ تحول و شناخت فرصت ها محسوب می شود، گفت: همزمان با آشنایی و شناخت عمیق تر دانشجویان با موضوعات ایده پردازی به وضوح شاهد رشد و پختگی ایده ها و طرح های دانشجویان هستیم و بسیاری از ایده ها و به خصوص برترین های این رویداد در این دوره از ظرفیت های لازم برای ورود به مرکز رشد و تجاری سازی برخوردارند.

وی افزود: نزدیکی ایده های دانشجویان به بازار و کم کردن فاصله ایده تا محصول، نویدبخش تحرک مناسب دانشگاه جهت شناخت مشکل و تولید فناوری به منظورایفای وظایف تبیین شده می باشد.

مهندس حسنعلیان اظهارامیدواری کرد با ورود ایده ها به مرکز رشد و حمایت های مختلف از آنها، دانشجویان ایده پرداز بتوانند از مزایای این مرکز حمایتی برخوردار شوند.

کلید واژه ها: کاشان