برگزاری دوره زنبورداری برای استادان انستیتوی ملی تعلیمات زراعی افغانستان دردانشگاه بیرجند

۲۰ خرداد ۱۳۹۶ | ۱۳:۱۰ کد : ۳۱۷۵۶ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۸۴
بنا به درخواست رئیس انستیتوی ملی تعلیمات زراعی افغانستان به دانشگاه بیرجند درخصوص برگزاری دوره زنبورداری برای چند نفر از استادان این انستیتو، با همکاری گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی و دفترهمکاری های علمی و بین المللی دانشگاه بیرجند این دوره به مدت ۴ روز برگزارشد.
برگزاری دوره زنبورداری برای استادان انستیتوی ملی تعلیمات زراعی افغانستان دردانشگاه بیرجند

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، درمراسم افتتاحیه این دوره آموزشی، دکترنظر افضلی استاد گروه علوم دامی و دکترمحمدحسن سیاری رئیس دانشکده کشاورزی، ضمن برشمردن امکانات و پتانسل های دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند بر افزایش مراودات علمی بین دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی دو کشور تاکید کردند.

همچنین دراین مراسم دکترمحمدحسن نویدی نیا رئیس دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه، به زمینه های افزایش همکاری علمی با کشور افغانستان و کارهای اجرایی صورت گرفته دراین زمینه اشاره کرد و از افزایش مراودات علمی بین دانشکده کشاورزی و انستیتو تعلیمات زراعی کشور افغانستان استقبال کرد.

کلید واژه ها: بیرجند