سومین نشست فوکال پوینت‌های شبکه گیاهان دارویی IORA RCSTTبرگزارشد

۰۳ خرداد ۱۳۹۶ | ۱۲:۲۵ کد : ۳۱۴۴۷ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۵۹۰
دکترسیدحیدر محمودی نجفی مدیرکل اداره پشتیبانی فناوری و مدیریت دانش و دکترمجید معصومیان عضو هیئت علمی پژوهشکده کشاورزی، درسومین نشست فوکال پوینت‌های شبکه گیاهان دارویی حضوریافتند.
سومین نشست فوکال پوینت‌های شبکه گیاهان دارویی IORA RCSTTبرگزارشد

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکترسید حیدر محمودی نجفی، و دکترمجید معصومیان در سومین نشست فوکال پوینت‌های شبکه گیاهان دارویی مرکز منطقه‌ای علوم و انتقال فناوری اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند (IORA MPNET) باموضوع بحث Synergy of Academician, Business and Government in the Development of Herbal Medicinal Products: Utilization of Evidence-Based Research” حضور یافته و به ارائه مقالات خود پرداختند.

 

این کنفرانس به میزبانی آژانس ملی دارو و کنترل غذا کشور اندونزی با همکاری وزارت امورخارجه کشور اندونزی و مرکزمنطقه‌ای علوم و انتقال فناوری اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند (IORA RCSTT) در شهر جاکارتا ی اندونزی برگزارشد.

 

گفتنی است شرکت‌کنندگان دراین نشست از دو مرکز مهم گیاهان دارویی اندونزی Dexa Laboratories of Biomolecular Sciences و Kampoeng Djamoe Organic Martha Tilaar بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکترسید حیدر محمودی نجفی، و دکترمجید معصومیان در سومین نشست فوکال پوینت‌های شبکه گیاهان دارویی مرکز منطقه‌ای علوم و انتقال فناوری اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند (IORA MPNET) باموضوع بحث Synergy of Academician, Business and Government in the Development of Herbal Medicinal Products: Utilization of Evidence-Based Research” حضور یافته و به ارائه مقالات خود پرداختند.

 

این کنفرانس به میزبانی آژانس ملی دارو و کنترل غذا کشور اندونزی با همکاری وزارت امورخارجه کشور اندونزی و مرکزمنطقه‌ای علوم و انتقال فناوری اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند (IORA RCSTT) در شهر جاکارتا ی اندونزی برگزارشد.

 

گفتنی است شرکت‌کنندگان دراین نشست از دو مرکز مهم گیاهان دارویی اندونزی Dexa Laboratories of Biomolecular Sciences و Kampoeng Djamoe Organic Martha Tilaar بازدید کردند.

کلید واژه ها: سازمان پژوهش های علمی وصنعتی