معاون دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری مسئول ایجاد و آماده سازی اجرای ساختار جدید معاونت دانشجویی و فرهنگی این دانشگاه شد

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۱۴:۵۱ کد : ۳۱۲۱۲ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۸۱۸
دکترعلیرضا انتظاری معاون دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری مسئول ایجاد و آماده سازی اجرای ساختار جدید معاونت دانشجویی و فرهنگی این دانشگاه شد.
معاون دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری مسئول ایجاد و آماده سازی اجرای ساختار جدید معاونت دانشجویی و فرهنگی این دانشگاه شد

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، طی حکمی ازسوی دکترجواد حدادنیا رئیس دانشگاه حکیم سبزواری، مسئولیت ایجاد و آماده سازی اجرای ساختار جدید معاونت دانشجویی و فرهنگی به دکترعلیرضا انتظاری معاون دانشجویی محول شد.

درحکم دکترانتظاری آمده است:

نظر به ابلاغ ساختار اداری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی توسط وزارت متبوع و همچنین مصوبه هیئت اجرایی و تشکیلات دانشگاه که دراولین جلسه هیئت رئیسه دانشگاه درسال ۱۳۹۶ مورد تایید قرارگرفت و با توجه به ساختار جدید مبتنی بر ادغام دو ساختار مستقل معاونت دانشجویی و معاونت فرهنگی و اجتماعی و ایجاد معاونت واحد دانشجویی و فرهنگی، بدین وسیله مسئولیت ایجاد و آماده سازی اجرای ساختار جدید معاونت دانشجویی و فرهنگی به جنابعالی محول می شود.

بدیهی است با هماهنگی حوزه های مرتبط و حداکثر ظرف مدت دوماه زمینه لازم برای اجرایی شدن ساختار معاونت دانشجویی و فرهنگی را براساس دستورالعمل های وزارت متبوع و مصوبات هیئت رئیسه دانشگاه فراهم آورید و گزارش اقدامات انجام شده را به طور مرتب به هیئت رئیسه دانشگاه حکیم سبزورای ارائه کنید.

کلید واژه ها: حکیم سبزواری


( ۱ )