کاربرد شبیه‌سازی کامپیوتری و بهینه‌سازی در بخش خدمات درمانی دانشگاه یزد

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۱۲:۰۱ کد : ۳۱۱۴۷ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۹۲۶
گروه مهندسی صنایع دانشگاه یزد به نمایندگی از انجمن ملی نخبگان سخنرانی علمی با موضوع کاربرد شبیه‌سازی کامپیوتری و بهینه‌سازی در بخش خدمات درمانی با حضور دکتر وهاب وحدت زاد از دانشگاه Northeastern Universityکشور آمریکا برگزار کرد.
کاربرد شبیه‌سازی کامپیوتری و بهینه‌سازی در بخش خدمات درمانی دانشگاه یزد

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در ابتدای این سخنرانی اهمیت حوزه سلامت در کشور امریکا تشریح واین اهمیت ناشی از کسب مقام یازدهم در بین کشورهای پیشرفته علیرغم صرف هزینه سرانه تقریباً دوبرابری در این کشور بوده است که محرک تعریف و انجام تحقیقات فراوانی در حوزه سلامت این کشور شده و یک حوزه از این تحقیقات، استفاده از ابزارهای شبیه‌سازی کامپیوتری به منظور تحلیل تاثیر تصمیمات مختلف پیش از انجام آنها است که در سه افق برنامه‌ریزی شامل: بلندمدت (استراتژیک)، میان‌مدت (تاکتیکی) و کوتاه‌مدت (عملیاتی) موضوعیت دارند.

در ادامه، برخی از مهم‌ترین مسایل مطرح در سه افق برنامه‌ریزی مذکور نام برده شده و اجمالا معرفی شدند.

در بخش انتهایی جلسه نیز، ۳ مطالعه موردی انجام شده در حوزه سلامت کشور امریکا تشریح و نماهایی از مدل شبیه‌سازی، نتایج آن و تحلیل نتایج ارایه شد.