نشست شرکت دانش بنیان پارک علم و فناوری البرز با کمیته مدیریت پسماند سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۱۴:۱۶ کد : ۳۱۱۰۱ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۱۳
شرکت دانش بنیان ستاره آریا نوین آیلین درخصوص بررسی راه‌کارهای اجرایی برای استفاده از دستگاه‌های کمپوستر این شرکت جهت پردازش پسماندهای تر شهری در مبدا و تبدیل آن‌ها به کود کمپوست با کمیته مدیریت پسماند سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران نشستی برگزارکرد.
نشست شرکت دانش بنیان پارک علم و فناوری البرز با کمیته مدیریت پسماند سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دراین جلسه که باحضور معاون پردازش و دفع سازمان مدیریت پسماند و مدیران مختلف شهرداری تهران برگزارشد، حمید عباسعلی زاده مدیرعامل شرکت دانش بنیان ستاره آریا نوین آیلین به معرفی کامل محصول (دستگاه کمپوستر)، محل‌های اجرایی، تاییدیه‌های اخذ شده و مزایایی استفاده از نصب دستگاه‌های کمپوستر پرداخت.

گفتنی است دراین جلسه، محصول از نظر فنی و اقتصادی به طور کامل مورد بررسی اعضای حاضر قرارگرفته و مورد تایید واقع شد و مقررشد به منظور بررسی های مالی در آینده‌ای نزدیک جلسه ای با حضور مدیران ارشد این سازمان برگزارشود.

کلید واژه ها: پارک علم و فناوری البرز


( ۱ )