موافقت قطعی با ایجاد دوره دکتری ادبیات غنایی دردانشگاه بیرجند

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۱۱:۴۹ کد : ۳۱۰۵۴ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۳۸
شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم با ایجاد رشته زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات غنایی در مقطع دکتری در دانشگاه بیرجند موافقت کرد.
موافقت قطعی با ایجاد دوره دکتری ادبیات غنایی دردانشگاه بیرجند

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دانشگاه بیرجند در سه گرایش کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، ادبیات عرب و ادبیات تطبیقی دانشجو می پذیرد و از سال ۱۳۹۰ نیز در مقطع دکتری این رشته دانشجو پذیرفته است.

کلید واژه ها: بیرجند