فراخوان مرکز رشد فناوری های پیشرفته دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۱۲:۰۹ کد : ۳۰۹۶۸ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۵۸
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان گفت:مرکز رشد فناوری های پیشرفته ، از طرح ها و ایده های فناورانه علی الخصوص در حوزه انرژی و محیط زیست حمایت می کند.
فراخوان مرکز رشد فناوری های پیشرفته دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در خصوص اهمیت مرکز رشد فناورهای پیشرفته در کشورها گفت: در دو دهه گذشته، نو آوری و دانایی به محور توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته تبدیل و موجب رشد اقتصادی این کشورها شده است و در این فضا نه تنها ارزش افزوده صرفاً ناشی از تولید کالاهای مصرفی نیست، بلکه ابزارهای تولید نیز اهمیت خود را از دست داده و ارزش ثانویه پیدا کرده است.

وی در ادامه گفت: به منظور کمک به ایجاد مشاغل فناور و متکی بر ایده های نو، مراکز رشد محیطی مناسب را در اختیار آنها قرار می دهند و در این محیط با بهره برداری مشترک از منابع و کاهش هزینه ها و ارائه مشاوره های لازم احتمال موفقیت موسسات نوپا افزایش می یابد و امروزه مراکز رشد در بسیاری از کشورهای جهان عامل موثری در ایجاد اشتغال و تجاری سازی نتایج تحقیقات می باشند.

دکتر عجمی در ادامه افزود: این مراکز با ایجاد اشتغال پایدار و درآمد بیشتر منجر به توسعه اقتصادی کشور می شوند و یکی از راه های دسترسی به اقتصاد دانش محور، شهرک های علمی و تحقیقاتی، پارک ها و مراکز رشد می باشند، که در این میان مراکز رشد با پرورش و رشد شرکت های کوچک و متوسط، نقش بزرگی در ایجاد اقتصاد پایدار بر عهده دارند.

عجمی در خصوص راه اندازی مرکز رشد فناوریه ای پیشرفته دانشگاه نیز گفت: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان همگام با سایر دانشگاه ها و مراکز علمی کشور و در جهت حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین و حمایت از کسب و کارهای نوپا، مرکز رشد فناوری های پیشرفته را با مشارکت پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در محل پردیس تبریز دانشگاه راه اندازی کرده و از طرح ها و ایده های فناورانه علی الخصوص در حوزه انرژی و محیط زیست حمایت می کند.