از سوی شورای گسترش آموزش عالی ، مجوز ایجاد دانشگاه افسری و تربیت پاسداری صادرشد

۲۶ شهریور ۱۳۹۳ | ۱۴:۳۱ کد : ۳۰۹۶ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۸۱۶
بنا به تقاضای ستاد کل نیروهای مسلح و با موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم ، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری با مأموریت تربیت و آموزش تا مقطع کارشناسی ایجاد می شود. به گزارش روابط عمومی و...
از سوی شورای گسترش آموزش عالی ، مجوز ایجاد دانشگاه افسری و تربیت پاسداری صادرشد
بنا به تقاضای ستاد کل نیروهای مسلح و با موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم ، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری با مأموریت تربیت و آموزش تا مقطع کارشناسی ایجاد می شود.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم،  شورای گسترش آموزش عالی با استناد به مصوبه مورخ 27/9/91 هیئت امنای دانشگاه تبریز با تفکیک دانشکده علوم انسانی و اجتماعی به دو دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی و حقوق و علوم اجتماعی موافقت قطعی کرد.
 بر اساس این گزارش، موافقت با تغییر نام مؤسسه علمی ـ کاربردی بهزیستی کشور به مؤسسه آموزش عالی علمی ـ کاربردی بهزیستی و تأمین اجتماعی ،مؤسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی المهدی به مؤسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی المهدی مهر اصفهان  و گروه پژوهشی مهندسی آب آیندگان (خصوصی)به مهندسی آب افق آیندگان (خصوصی) از دیگر مصوبات شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم است.