برگزاری اولین نشست طرح مشترک پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان و دانشگاه فرایبورگ آلمان در فرایبورگ آلمان

۲۹ فروردین ۱۳۹۶ | ۱۵:۲۹ کد : ۳۰۳۴۹ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۱۷۶
مدیران پروژه "Plant Breeding to Stimulate Intercultural Exchange between Iran and Germany" از پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه شهیدباهنرکرمان و پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج ، به فرایبورگ آلمان سفر کردند.
برگزاری اولین نشست طرح مشترک پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان و دانشگاه فرایبورگ آلمان در فرایبورگ آلمان

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، این هیئت که ریاست آن را دکترقاسم محمدی نژاد مدیر پروژه در ایران، مدیر قطب علمی تنش‌‌های محیطی در غلات و رئیس پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه شهیدباهنر کرمان برعهده داشت، مرکب از مدیران پروژه دکتربابک ناخدا رئیس بخش تحقیقات فیزیولوژی مولکولی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و دکترمهران شریعت پناهی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و دکترسونیا عقیقی عضو هیئت علمی پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه شهیدباهنر بود.

این هیئت پس از بحث و گفتگو با دانشمندان و محققان ارشد این پروژه دردانشگاه فرایبورگ جلسه مشترکی را با دکترکلاوز پالمه رئیس پروژه در آلمان، دکترفرشاد رودبارکلاری و دکترمژگان شهریاری مدیران پروژه در آلمان در انستیتو بیولوژی دردانشگاه فرایبورگ برگزارکردند.

گفتنی است دراین جلسه محورهای مختلف همکاری‌های مشترک بین ایران و انستیتو بیولوژی در دانشگاه فرایبورگ برای اصلاح گیاهان زراعی متحمل به تنش های محیطی به ویژه گلرنگ، برگزاری کارگاه آموزشی، تبادل دو جانبه دانشجویان بین طرفین و تبادلات علمی مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت.

کلید واژه ها: شهید باهنر کرمان