رشد چهار برابری درآمدهای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۲

۲۸ فروردین ۱۳۹۶ | ۱۲:۲۳ کد : ۳۰۳۰۹ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۶۹۹
درآمدهای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال گذشته نسبت به سال ۹۲، رشد چهار برابری داشت.
رشد چهار برابری درآمدهای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۲

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این خصوص گفت: پارسال حدود ۴۲ میلیارد ریال به عنوان درآمد مصوب برای دانشگاه در نظر گرفته شده است که نسبت به سال قبل، ۴۴ درصدی رشد دارد.

دکتر نجفی نژاد خاطر نشان ساخت: این عدد در سال ۹۲، دوازده میلیارد ریال بود که با مقایسه ارقام می توان گفت، در سال ۹۵ درآمدهای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان نسبت به سال ۹۲، رشد چهار برابری داشت.

وی در ادامه اظهار کرد: در سال ۹۵، با وجود فراز و نشیب های اقتصادی کشور، این دانشگاه موفق به دریافت ۱۰۰ درصد اعتبارات هزینه ای خود شده است.

وی افزود: در سال گذشته، اعتبار ۵۰۴ میلیارد ریال برای دانشگاه مصوب شده بود که این مقدار به دانشگاه تخصیص داده شد.

دکتر نجفی نژاد بیان کرد: میزان دریافتی دانشگاه نسبت به سال قبل با رشد بیش از ۲۰ درصدی روبرو شده بود، همچنین در سال گذشته بیش از ۳۰ میلیارد ریال درآمد مصوب برای دانشگاه در نظر گرفته شد که نسبت به سال ۹۴، رشد ۶۱ درصدی را نشان می دهد.

وی با اعلام اینکه اعتبارات هزینه ای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۲، افزایش ۱۰۰ درصدی یافته است، گفت: در سال ۹۲، حدود ۳۹۵ میلیارد ریال هزینه مصوب برای دانشگاه در نظر گرفته شده بود، اما در حال حاضر حدود ۶۰۴ میلیارد ریال هزینه مصوب برای دانشگاه تصویب شده است که نسبت به سال گذشته، رشد ۲۰ درصدی و نسبت به سال ۹۲ رشد ۱۰۰ درصدی را نشان میدهد.