انتخاب عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در کمیته هدف گذاری هیئت بین الدول تغییر اقلیم (IPCC)

۲۸ فروردین ۱۳۹۶ | ۱۲:۲۰ کد : ۳۰۳۰۶ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۹۳۶
دکترمحمد بنایان استاد گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان عضو کمیته هدف گذاری هیئت بین الدول تغییر اقلیم (IPCC) انتخاب شد.
انتخاب عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در کمیته هدف گذاری هیئت بین الدول تغییر اقلیم (IPCC)

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، پیرو درخواست هیئت بین الدول تغییر اقلیم (IPCC) با محوریت سازمان جهانی هواشناسی (WMO) و بخش تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCC) از کشورهای عضو، مبنی بر معرفی محققان حوزه های مرتبط با تغییر اقلیم برای تهیه ششمین گزارش ارزیابی (AR6) و گزارش های تخصصی زیرمجموعه آن، با پیشنهاد سازمان هواشناسی کشور به عنوان رابط ملی هیئت، دکترمحمد بنایان استاد گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان عضو کمیته هدف گذاری ششمین گزارش ارزیابی انتخاب شد.

همچنین گزارش ارزیابی تغییر اقلیم در فواصل زمانی پنج ساله توسط هیئت بین‌الدول تغییر اقلیم با محوریت سازمان جهانی هواشناسی (WMO) و بخش تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCC) و با حضور نمایندگان تعدادی از کشورها تهیه می شود. در همین راستا، پنجمین گزارش ارزیابی (ARS) تهیه شده ازسوی IPCC مبنای تصمیمات مهم پیمان تغییر آب و هوای پاریس قرارگرفت که جمهوری اسلامی ایران نیز از متعاهدین آن است کنفرانس پاریس از هیئت درخواست کرده است تا ششمین گزارش ارزیابی تغییر اقلیم ((AR6 تهیه کنند و به کنفرانس متعاهدین ارائه دهد و درهمین رابطه با پیشنهاد سازمان هواشناسی کشور به عنوان رابط ملی هیئت، دکترمحمد بنایان به عنوان عضو کمیته هدف گذاری ششمین گزارش ارزیابی انتخاب شد.

گفتنی است اولین نشست این کمیته با حضور دکترمحمد بنایان از تاریخ ۱۱ الی ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در کشور اتیوپی برگزارمی شود.

کلید واژه ها: فردوسی مشهد