عقد تفاهم نامه همکاری پژوهشی بین دانشگاه دامغان و دانشگاه سمنان

۲۷ فروردین ۱۳۹۶ | ۱۳:۴۹ کد : ۳۰۲۹۱ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۹۱۹
با توجه به فعالیت گسترده شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی و اهمیت ارتباط و استفاده از امکانات و استعدادهای آزمایشگاه های عضو و همچنین با عنایت به اهمیت ارتباط، تعامل و استفاده از امکانات و استعدادهای آزمایشگاه های تخصصی مراکز علمی و دانشگاهی، تفاهم نامه ای بین آزمایشگاه مرکزی دانشگاه دامغان و آزمایشگاه تجهیزات پیشرفته مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه سمنان منعقد شد.
عقد تفاهم نامه همکاری پژوهشی بین دانشگاه دامغان و دانشگاه سمنان

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، این تفاهم نامه درخصوص همکاری های بین شبکه ای آزمایشگاه های مرکزی عضو شبکه آزمایشگاهی راهبردی معاونت علمی و فنّاوری ریاست جمهوری و شبکه آزمایشگاه های علمی ایران (شاعا) جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی نظیر تبادل تجربیات و انجام آزمایش های تخصصی مورد نیاز طرفین، انجام آزمون های مربوط به مقایسات بین آزمایشگاهی به صورت متقابل، انجام ممیزی های داخلی به عنوان شخص سوم و آموزش کارشناسان آزمایشگاه های طرفین، همکاری در تعمیر و ارتقای تجهیزات طرفین، تبادل نمونه و مشتری مرتبط با خدمات آزمایشگاهی، مشارکت در برنامه های کارگروه های تخصصی دستگاهی، همکاری در نظارت دقیق بر کیفیت انجام آزمون ها و ارسال به موقع نتایج و گزارش ها برای طرفین منعقد شده است.