بازدید نمایندگان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام از پارک علم و فناوری البرز

۲۷ فروردین ۱۳۹۶ | ۱۳:۳۹ کد : ۳۰۲۸۷ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۶۴۵
پارک علم و فناوری البرز میزبان هیئت مدیره و مدیران شرکت نفت و گاز پرشیا، رئیس و معاونان جهاددانشگاهی کشور و همچنین رئیس هیئت مدیره موسسه دانش بنیان برکت بود.
بازدید نمایندگان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام از پارک علم و فناوری البرز

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، هدف ازاین بازدید معرفی توانمندی‌های شرکت های دانش بنیان و فناور، واحدهای جهاددانشگاهی مستقر و استفاده از ظرفیت‌های آنان در راستای گسترش همکاری با شرکت نفت و گاز پرشیا بود.

دکترطیبی رئیس جهاددانشگاهی کشور ضمن معرفی فعالیت‌های پارک علم و فناوری البرز، واحدهای جهاددانشگاهی و شرکت های فناور و دانش بنیان مستقر در پارک، درخصوص همکاری مشترک با شرکت نفت و گاز پرشیا گفت: نگاه اصلی ما درجهاددانشگاهی به عنوان زیرساخت های مهم و اساسی به چهار مقوله توسعه فرهنگی، توسعه فنی و فناورانه، توسعه فعالیت‌های آموزشی و تخصصی و در نهایت ترویج کارآفرینی می باشد.

وی افزود: هدف ازاین بازدید آشنایی شرکت نفت وگاز پرشیا که به عنوان یک مجموعه "ENP" در پروژه‌های بزرگ نفتی ایران با شرکت‌های خارجی همکاری می کند، با توانمندی‌ها و دستاوردهای پارک علم و فناوری البرز و آغاز همکاری در پروژه‌های بزرگ نفتی می باشد.

دکترحجازی رئیس هیئت مدیره شرکت نفت و گاز پرشیا پس از انجام بازدید و آشنایی با واحدهای مستقر و توانمندی‌های آنان گفت: ما به عنوان نمایندگانی از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام مصر هستیم که بیش از پیش از ظرفیت های داخل در امر توسعه اقتصاد کشور استفاده کنیم.

وی ادامه داد: باتوجه به حضور قدرتمند جهاددانشگاهی و واحدهای فناور مستقر در آن در تولید علم، به کارگیری دانش فنی و تولید، جذب نیروی متخصص و گسترش اشتغال و تجاری‌سازی محصولات، امیدوارم همکاری گسترده و بیشتری با این مجموعه ها داشته باشیم.

کلید واژه ها: پارک علم و فناوری البرز