ارتقای سرپرست دانشگاه مازندران به مرتبه استادی درهیئت ممیزه دانشگاه شهیدبهشتی

۲۰ خرداد ۱۳۹۴ | ۱۴:۴۵ کد : ۳۰۲۶ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۶۲۴
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران از مرتبه دانشیاری به مرتبه استادی ارتقا یافت. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، طی حکمی ازسوی دکترعلی اصغر رستمی ابوسعیدی رئیس مرکز هیئت های امنا...
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران از مرتبه دانشیاری به مرتبه استادی ارتقا یافت.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، طی حکمی ازسوی دکترعلی اصغر رستمی ابوسعیدی رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه‌ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکترفخرالدین اصغری آقمشهدی سرپرست دانشگاه مازندران از مرتبه دانشیاری به استادی ارتقا یافت.
گفتنی است دکتراصغری آقمشهدی پس ازانتصاب به سمت سرپرست دانشگاه مازندران، جهت جلوگیری ازهرگونه سوگیری احتمالی هیئت ممیزه دانشگاه مازندران و پرهیز ازهرگونه شائبه و حفظ شانیت و سلامت علمی، دربررسی پرونده ارتقای وی، طی نامه ای خواستار بررسی پرونده ارتقای خود ازطریق هیئت ممیزه مرکزی وزارت علوم شد که درنهایت پرونده مذکور درجلسه ی مورخه 28 / 2 / 94 هیئت ممیزه دانشگاه شهیدبهشتی تهران مطرح و صلاحیت علمی وی برای احراز مرتبه استادی مورد تایید قرارگرفت.