حضور محققان آلمانی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

۲۶ فروردین ۱۳۹۶ | ۱۲:۴۲ کد : ۳۰۲۵۸ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۴۱
طبق توافقنامه همکاری مشترک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و دانشگاه‌های آلمان، محققان آلمانی طی برنامه ای دراین دانشگاه حضور یافتند.
حضور محققان آلمانی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکترفرهاد خرمالی مدیر دفترهمکاری های علمی بین المللی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دراین خصوص گفت: انجام بازدیدهای میدانی برای بررسی یافته های گذشته و برنامه ریزی تحقیقاتی آتی به مدت ۶ روز، ارائه سخنرانی علمی، دیدار و گفتگو با رئیس و معاون پژوهشی و فناوری این دانشگاه درخصوص همایش بین المللی لس که مهرماه ۹۶ برگزارمی شود، ازجمله اقدامات صورت گرفته با حضور این محققان بود.

وی افزود: انجام بازدید علمی از خاک های استان، برگزاری نشست تخصصی و بحث تبادل نظر درخصوص پایان نامه های دکتری مشترک، برگزاری نشست کارگروه اجرایی همایش بین المللی T تهیه فراخوان دوم این همایش و بازدید از موزه خاک از دیگر برنامه های این گروه علمی بود.

کلید واژه ها: گرگان