انتشار کتاب Diagnosis and Control of Diseases of Fish and Shellfish با همکاری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

۲۰ فروردین ۱۳۹۶ | ۱۵:۲۳ کد : ۳۰۱۷۲ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۶۶۳
کتاب Diagnosis and Control of Diseases of Fish and Shellfish با همکاری دکترحسین حسینی فر عضو هیئت علمی دانشکده شیلات و محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان توسط انتشارات Wiley در سال ۲۰۱۷ منتشر شد.
انتشار کتاب Diagnosis and Control of Diseases of Fish and Shellfish با همکاری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، این کتاب مشتمل بر ۱۱ فصل است که دکترحسینی فر در تألیف فصل هفت با همکاری دو محقق چینی به بررسی پتانسیل مکمل های غذایی و موضوع پربیوتیک ها و سین بیو تیک ها پرداخته است.

این عضو هیئت علمی گفت: تألیف کتاب از سال ۲۰۱۶ آغاز شده بود و در تألیف آن استادان و متخصصانی از کشورهای اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، کره جنوبی همکاری داشتند.

گفتنی است موضوع اصلی کتاب شناسایی و تاکید بر کنترل بیماری ها در ماهی ها و میگوها با استفاده از مکمل های غذایی است، همچنین ویراستاری این کتاب برعهده پرفسور Brian Austin از دانشگاه Aberdeen اسکاتلند که یکی از برجسته ترین استادان در زمینه بیماری آبزیان است، انجام شد.

کلید واژه ها: گرگان