سال ۱۳۹۶ در وزارت علوم به عنوان سال "حکمرانی داده" در حوزه فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک نامگذاری شد

۲۰ فروردین ۱۳۹۶ | ۱۴:۵۰ کد : ۳۰۱۶۶ اخبار برگزیده اخبار ستادی
تعداد بازدید:۴۱۳۶
مدیرکل تحول اداری و فناوری اطلاعات وزارت علوم،تحقیقات و فناوری گفت: با تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات وزارت علوم، سال ۱۳۹۶ در این وزارت با نام استقرار حکمرانی داده در حوزه فناوری اطلاعات نامگذاری شد.
سال ۱۳۹۶ در وزارت علوم به عنوان سال "حکمرانی داده" در حوزه فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک نامگذاری شد

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر علی معینی اظهار داشت: در نشست شورای اجرایی فناوری اطلاعات این وزارت، تشکیلات پییشنهادی حکمرانی داده از طرف اداره کل تحول اداری و فناوری اطلاعات مطرح شد و پس از بررسی در شورا، ساختار حکمرانی داده، اهداف و مجموعه کلی وظایف آن به تصویب رسید.

همچنین براساس تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات وزارت علوم مقرر شد، کلیه ذینفعان در سطح ستاد وزارت علوم، موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با کمیته حکمرانی داده جهت تبادل داده هماهنگ و امکان برقراری ارتباط با سامانه درگاه تبادل اطلاعات وزارت علوم را فراهم کنند.


( ۵ )