عقد تفاهم نامه همکاری پژوهشی بین دانشگاه دامغان و دانشگاه صنعتی شریف

۱۹ فروردین ۱۳۹۶ | ۱۴:۵۵ کد : ۳۰۱۴۱ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۶۳۳
در راستای سیاست های دانشگاه دامغان در خصوص ارتباط تنگاتنگ و مؤثر با دانشگاه ها و مراکز علمی وپژوهشی معتبر کشور و با توجه به اهمیت ارتباط، تعامل و استفاده از امکانات و استعدادهای آزمایشگاه های تخصصی مراکز علمی و دانشگاهی، تفاهم نامه ای بین معاونت پژوهشی و فنّاوری و آزمایشگاه مرکزی دانشگاه دامغان و معاونت پژوهش و فنّاوری و آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف منعقد شد.
عقد تفاهم نامه همکاری پژوهشی بین دانشگاه دامغان و دانشگاه صنعتی شریف

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، این تفاهم نامه درخصوص همکاری های بین شبکه ای آزمایشگاه های مرکزی عضو شبکه آزمایشگاهی راهبردی معاونت علمی و فنّاوری ریاست جمهوری و شبکه آزمایشگاه های علمی ایران (شاعا) جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی متقابل شامل انجام آزمایش های تخصصی مورد نیاز دو طرف، آزمون های مقایسه ای بین آزمایشگاهی بصورت متقابل، انجام ممیزی های داخلی و آموزش تکنسین های آزمایشگاه های یکدیگر در زمینه پیاده سازی استاندارد ( ISO/IEC 17025) و رعایت الزامات آن ، همکاری در تعمیر و ارتقای تجهیزات آزمایشگاهی ، تبادل نمونه و مشتری مرتبط با خدمات آزمایشگاهی، آموزش و مشارکت کارشناسان در کارگروه های تخصصی آنالیز دستگاهی و سایر همکاری ها و فعالیت های پژوهشی متفابل اعضای هیئت علمی دو دانشگاه و نشست های علمی مشترک منعقد شده است.

 


( ۱ )