امضای تفاهم نامه همکارى میان دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه تربیت معلم چین

۰۶ فروردین ۱۳۹۶ | ۱۵:۱۸ کد : ۳۰۰۱۱ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۹۸
دکتر کافى رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و هیئت همراه درادامه حضور در کشور چین ، در دانشگاه تربیت معلم شان سى حضور یافته و با مسئولان این دانشگاه و اعضاى مرکز مطالعات خاورمیانه و اتاق ایران شناسى دیدار و گفتگو کردند و در پایان، تفاهم نامه همکارى میان دو دانشگاه درحوزه ایران شناسى امضا شد.
امضای تفاهم نامه همکارى میان دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه تربیت معلم چین

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و هیئت همراه همچنین در این سفراز دانشگاه هوافضای چین در شهر نانجینگ بازدید کردند.

در این دیدار معاون دانشگاه و مدیر برنامه های بین المللی دانشگاه هوافضای چین درخصوص همکاری های دو جانبه و اعزام دانشجویان واستادان دانشگاه فردوسی مشهد برای برنامه مبادله دانشجو و تحقیقات مشترک و کارگاه های تحقیقاتی توضیحاتی ارائه داد و در پایان این دیدار و مذاکرات، شرکت چند تن ازدانشجویان تکمیلی دانشگاه و اعضای هیئت علمی برای تابستان آینده مورد توافق قرار گرفت.