برگزاری نشست کار گروه توسعه مدیریت در دانشگاه صنعتی کرمانشاه

۰۶ فروردین ۱۳۹۶ | ۱۴:۰۰ کد : ۳۰۰۰۲ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۰۲۳
نشست کار گروه توسعه مدیریت دانشگاه صنعتی کرمانشاه، با حضور رئیس، اعضای هیئت رییسه، دبیران کمیته های تخصصی کارگروه دانشگاه و همچنین حشمت اله عزیزی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان برنامه و بودجه استان کرمانشاه و هیئت همراه برگزار گردید.
برگزاری نشست کار گروه توسعه مدیریت در دانشگاه صنعتی کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در این نشست، دکتر اختری رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه در خصوص ارزیابی عملکرد این دانشگاه توضیحاتی ارائه کرد و برپایه آن معاون سازمان برنامه و بودجه استان نقاط قوت و قابل بهبود ارزیابی عملکرد سال گذشته را تشریح کرد.

در ادامه نشست دبیران کمیته های تخصصی دانشگاه صنعتی کرمانشاه، گزارشی از عملکرد یک ساله خود را ارائه کردند و در پایان، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان برنامه و بودجه استان کرمانشاه و هیئت همراه از بخش های مختلف دانشگاه صنعتی کرمانشاه بازدید کردند.