ارائه توانمندی‌های سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در نمایشگاه فناوری‌های آب، خاک و محیط زیست

۲۷ خرداد ۱۳۹۴ | ۱۲:۱۹ کد : ۲۹۹۲ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۷۷
چند طرح تحقیقاتی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در زمینه‌های آب، خاک و محیط زیست در این نمایشگاه در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، سازمان پژوهش های علمی و...
چند طرح  تحقیقاتی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در زمینه‌های آب، خاک و محیط زیست در این نمایشگاه در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران با ارائه طرح‌های تحقیقاتی و معرفی چهار آزمایشگاه و واحد تحقیقاتی در حوزه آب، خاک و محیط زیست در این نمایشگاه شرکت کرده‌است.
بر پایه این گزارش، طرح ملی میکروآلگ و تولید بیودیزل و موادغذایی و دارویی، طرح تولید و ارزیابی مالچ‌های پلیمری، نمک‌زدایی از آب‌های شور به روش اسمز مستقیم، طرح زیست پالایی منابع آب آلودهشده به فلزات سنگین با استفاده از باکتری‌های احیا کننده، راه اندازی آزمایشگاه مرجع کنترل و ارتقای کیفیت انواع خاک‌پوش‌ها، واحد فرآیندغشایی نانو فیلتراسیون در مقیاس بنچ، واحد اکسایش با ازن در مقیاس بنچ و آزمایشگاه فناوری زیست محیطی از جمله طرح‌‌های ارائه شده در این نمایشگاه هستند.
همچنین طرح تحقیقاتی تولید و ارزیابی مالچ‌های پلیمری از سوی برگزار کنندگان نمایشگاه طرح برتر در غرفه ویژه طرح‌های برتر نمایشگاه به نمایش گذاشته شد.
گفتنی است در این نمایشگاه خدمات مشاوره‌ای سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در زمینه‌های تجاری‌سازی، معرفی شرکت های سرمایه گذارو همچنین معرفی توانمندی‌های فناورانه و توسعه ارتباطات پژوهشی با سازمان‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه آب و خاک و مذاکره با شرکت‌های فعال و دارای اولویت‌های تحقیقاتی برای انجام پروژه‌های مشترک ارائه شده‌ است.