رئیس دانشگاه فردوسی مشهد عضو کمیته یاوران وقف علم و فناوری شد

۱۷ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۵:۰۷ کد : ۲۹۷۵۵ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۹۷۹
در شانزدهمین نشست اعضای شبکه دانشگاه های خراسان رضوی که در جهاد دانشگاهی مشهد برگزار شد ، احکام کمیته یاوران وقف علم و فناوری توسط استاندارخراسان رضوی تقدیم اعضای کمیته شد.
رئیس دانشگاه فردوسی مشهد عضو کمیته یاوران وقف علم و فناوری شد

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی، درشانزدهمین نشست اعضای شبکه دانشگاه های خراسان رضوی گفت: وقف علم و فناوری کار بسیار مبارکی است که اداره کل اوقاف خراسان رضوی آنرا شروع کرده و این موضوع باید در مکان های مناسب تبلیغ شود و از ظرفیت های بالقوه استان در راستای ترویج آن بهره ببریم.

همچنین درادامه استاندارخراسان رضوی احکام کمیته یاوران وقف علم و فناوری را تقدیم اعضای این کمیته کرد و دکتر کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد نیز به عنوان عضو این کمیته حکم خود را دریافت کرد.

گفتنی است با توجه به جدید بودن موضوع و معرفی اهمیت آثار وقف علم و فناوری در جامعه نیاز به همکاری تمامی دانشگاه ها و مراکز علمی استان در جهت محتوی سازی و ترویج و فرهنگ سازی وقف علم و فناوری در سطح جامعه می باشد که اداره کل اوقاف در حوزه وقف علم و فناوری اقداماتی را انجام داده است.

کلید واژه ها: فردوسی مشهد


( ۱ )