سومین کنفرانس ملی شهر سایبری دردانشگاه تهران برگزار می شود

۱۶ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۴:۰۶ کد : ۲۹۷۲۷ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۰۹۴
سومین کنفرانس ملی شهر سایبری (شهر هوشمند) درتاریخ ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ دردانشگاه تهران برگزارمی شود.
سومین کنفرانس ملی شهر سایبری دردانشگاه تهران برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، محورهای سومین کنفرانس شهر سایبری (رایاشهر) شامل: مفاهیم اساسی: تبادلات فضای واقعی و مجازی، شهروند الکترونیک و مردم سالاری در رایاشهر، نقش رایاشهر در توسعه پایدار، اقتصاد سبز و شهر سبز، دیدگاه ها و نظریات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رایاشهر، الزامات حاکم بر رایاشهر، حقوق شهروندی، اخلاق، امنیت و یکپارچگی در نظامات شهری، قوانین و مقررات و الزامات فناورانه است.

اهداف این همایش شامل: توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی، ترویج فرهنگ، شهروند شهر سایبری، معرفی و تبادل آخرین دستاوردها و درس آموخته ها در زمینه شهر سایبری و معرفی توانمندی و تبادل تجارب موفق حوزه شهر سایبری در عرصه بین الملل می باشند.

کلید واژه ها: تهران