سرپرست دفتر برنامه ریزی درسی دانشگاه از تصویب دوره کارشناسی حسابداری سلامت دردانشگاه جامع علمی کاربردی خبرداد

۱۶ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۴:۰۲ کد : ۲۹۷۲۳ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۱۸
علیرضا جمالزاده سرپرست دفتر برنامه ریزی درسی و دبیر شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی از تصویب دوره کارشناسی ناپیوسته حرفه ای حسابداری سلامت دراین دانشگاه خبر داد.
سرپرست دفتر برنامه ریزی درسی دانشگاه از تصویب دوره کارشناسی حسابداری سلامت دردانشگاه جامع علمی کاربردی خبرداد

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، جمالزاده دراین خصوص گفت: برنامه درسی دوره کارشناسی ناپیوسته حرفه ای حسابداری سلامت در دویست و پنجاه و هفتمین جلسه شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی به تصویب رسید.

وی افزود: مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانی به واسطه ارتباط مستقیم و تنگاتنگ حسابداری با سازمان هایی مانند سازمان‌های بیمه گر، خیرین حوزه سلامت، شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده تجهیزات پزشکی، شرکت‌های تولید و پخش دارویی، ازنوع حسابداری ویژه ای تبعیت می کنند.

سرپرست دفتر برنامه‌ریزی درسی و دبیر شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی اظهارداشت: به همین دلیل امور حسابداری در مراکز دولتی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی از یک طرف و مراکز خیریه و خصوصی وابسته به حوزه سلامت از طرف دیگر با امور حسابداری در مراکز تجاری، انتفاعی، خصوصی و خدماتی دیگر بسیار متفاوت است.

جمالزاده عنوان کرد: جبران خدمات سرمایه انسانی این حوزه، تدارکات و انبارداری، بیمه ها و تعرفه های خدمات سلامت، ثبت و ضبط اسناد مالی بیماران و مراجعان، گزارش نویسی ها و غیره بر ضرورت طراحی رشته حسابداری سلامت تاکید دارد.

وی تاکیدکرد: ازجمله قابلیت ها و توانمندی‌های حرفه ای دانش آموختگان این دوره، انجام عملیات حسابداری بهای تمام شده خدمات در نظام سلامت، انجام عملیات حسابداری ناظر به ترخیص، درآمد، پذیرش، پزشکان، اموال، حقوق و دستمزد و بودجه در حوزه سلامت و ثبت و طبقه بندی انواع هزینه های بیمارستانی اعم از بستری، سرپایی، کلینیکی و پاراکلینیکی متناسب با مشاغل قابل احراز حسابدار حقوق و دستمزد، حسابدار ترخیص، حسابدار پذیرش و حسابدار امور پزشکان در مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان ها است.

سرپرست دفتر برنامه‌ریزی درسی و دبیر شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی اظهارداشت: برخی از دروس تخصصی این دوره شامل نظام بیمه و تعرفه خدمات بهداشتی و درمانی، کاربرد نرم‌افزارهای حسابداری درحوزه سلامت، حسابداری (عملیات پذیرش)، حسابداری (عملیات ترخیص)، حسابداری (عملیات جبران خدمات پزشکان) و محاسبه هزینه‌های بیمارستانی و سرپایی است.

جمالزاده گفت: دانش‌آموختگان این رشته درکنار واحدهای تئوری، ۵۱۲ ساعت آموزش عملی در محیط کار واقعی را تجربه می‌کنند.

کلید واژه ها: جامع علمی کاربردی


( ۱ )