پایان نامه دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد

۱۵ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۳:۴۵ کد : ۲۹۶۷۱ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۹۵۸
پایان نامه زهرا بصیری دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته بیومکانیک ورزشی درشانزدهمین جشنواره ملی پایان نامه سال دانشجویی به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد.
پایان نامه دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، براساس این گزارش در شانزدهمین جشنواره ملی پایان نامه سال دانشجویی، پایان نامه زهرا بصیری دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته بیومکانیک ورزشی با عنوان "تأثیر استفاده از درصدهای متفاوت نانو ذرات کلی در زیره کفش ورزشی بر جریان توان مفاصل اندام تحتانی در فاز اتکا دویدن" تحت راهنمایی دکترمنصور اسلامی و مشاوره دکترموسی قائمی در گروه علوم انسانی شاخه تربیت بدنی به عنوان اثر برگزیده شناخته شده است.

کلید واژه ها: مازندران