نشست مدیران اداری و پشتیبانی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشوردر دانشگاه فردوسی مشهد

۱۵ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۳:۴۳ کد : ۲۹۶۷۰ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۶۲۸
در نشست مدیران اداری و پشتیبانی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور که با حضور دکتر شیخی مدیر کل امور اداری و پشتیبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، دکتر انصاری مدیر اداری و پشتیبانی دانشگاه فردوسی مشهد با اکثریت آرا به‌عنوان دبیر شورای مدیران اداری و پشتیبانی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور انتخاب شد.
نشست مدیران اداری و پشتیبانی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشوردر دانشگاه فردوسی مشهد

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، نشست مدیران اداری و پشتیبانی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور با حضور دکتر شیخی مدیر کل امور اداری و پشتیبانی وزارت علوم، خانیکی معاون امور پشتیبانی اداره کل امور اداری و مدیران اداری و پشتیبانی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور در دانشگاه فردوسی مشهد برگزارشد.

در این نشست دکتر شیخی مدیر کل امور اداری و پشتیبانی وزارت علوم از دانشگاه‌های شرق کشور جهت اعتلای آموزش عالی قدردانی کرد و ادامه داد: مدیریت اداری و پشتیبانی سلسله اعصاب سازمان‌ها و خصوصاً آموزش عالی است.

دکتر شیخی به سرمایه انسانی به‌عنوان مهم ترین و بزرگترین منبع ثروت یک کشور اشاره کرد و گفت: دانشگاه‌ها دارای استقلال هستند و مناطق در جهت تحکیم این مفهوم شکل گرفته است و سپس موضوع توانمندسازی نیروی انسانی و به‌کارگیری نیروی متخصص را در دانشگاه مطرح کردند و در انتها به پرسش‌های حاضران جلسه پاسخ داد.

در ادامه نشست دکتر باباخانی معاون اداری و مالی دانشگاه فردوسی مشهد به نقش و جایگاه مدیران اداری و پشتیبانی درتحقق اهداف ووظایف اصلی دانشگاه در حوزه های آموزشی، پژوهشی وفرهنگی دانشگاه پرداخت و گفت: با توجه به حجم بالای وظایف و فعالیت های جاری حوزه مدیریت اداری وپشتیبانی دانشگاه ها ونیز سیاست های وتکالیف جدید حوزه آموزش عالی در جهت ارتقا وحرکت دانشگاه ها به سمت دانشگاه نسل سوم وفن آورانه، فعالیت‌های حوزه مدیریت اداری و پشتیبانی به عنوان پشتیبان این فعالیت ها افزایش پیدا کرده است و از طرفی با توجه به سیاست های کلی دولت در جهت کوچک سازی وچابک سازی دستگاه های اجرایی کاهش نیروی انسانی در دانشگاه اجتناب ناپذیر است.

دکتر انصاری مدیر اداری و پشتیبانی دانشگاه فردوسی نیز به نقش و اهمیت مدیریت اداری و پشتیبانی در تحقق رسالت و ماموریت دانشگاه پرداخته و اظهار داشت: در صورتی اهداف دانشگاه محقق می شود که اولاً جایگاه واقعی مدیریت اداری و پشتیبانی در سازمان تعریف و مشخص شده باشد و ثانیاً سایر معاونت‌ها و واحدها در انجام وظایف اداری و پشتیبانی ورود پیدا نکرده تا از تداخل وظایف جلوگیری شود و سپس گزارشی از اهم اقدامات مدیریت اداری و پشتیبانی دانشگاه فردوسی مشهد را در دو بخش سامانه‌های نرم‌افزاری حوزه و خدمات و امکانات رفاهی ارایه کرد.

در ادامه برگزاری این نشست انتخابات دبیر شورای مدیران اداری و پشتیبانی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور، با حضور مدیر کل امور اداری و پشتیبانی وزارت علوم و مدیران اداری و پشتیبانی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور برگزار شد که پس از رأی گیری و شمارش آرا دکتر انصاری مدیر اداری و پشتیبانی دانشگاه فردوسی مشهد با اکثریت آرا به‌عنوان دبیر شورای اداری و پشتیبانی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور به مدت ۲ سال انتخاب شد و دکتر اسد اله داد مهر مدیر اداری و پشتیبانی دانشگاه کوثر بجنورد به‌عنوان قائم مقام دبیر اداری و پشتیبانی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور به مدت ۲ سال انتخاب شد.