بازدید تعدادی از استادان دانشگاه های آلمان از دانشگاه فردوسی مشهد

۱۵ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۳:۳۸ کد : ۲۹۶۶۶ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۹۰۰
هیئتی ۶ نفره از استادان دانشگاه های پادربورن و دورتمند و موسسه دینی فلسفی ولندار آلمان ازمرکز فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد بازدید کردند.
بازدید تعدادی از استادان دانشگاه های آلمان از دانشگاه فردوسی مشهد

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتراحسان قبول رئیس مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد به معرفی فعالیت های علمی و آموزشی مرکز به دو شیوه حضوری و مجازی پرداخت و آمادگی مرکز را برای همکاری بیشتر با دانشگاه های آلمان اعلام کرد.

وی با اشاره به پذیرش روزافزون فارسی آموزانی از کشورآلمان در مرکز فردوسی و نیز امضای تفاهم نامه با برخی از دانشگاه ها و مراکز آموزشی کشور آلمان اعلام آمادگی کرد تا براساس توافق نامه های مشخص مرکز فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد از دانشگاه های پادربورن، دورتمند و موسسه دینی فلسفی ولندار فارسی آموزانی را برای انواع دوره ها پذیرش کند و بورسیه هایی را به برخی از دانشجویان مستعد این دانشگاه ها برای آموزش زبان فارسی اعطا کند.

هیئت آلمانی نیز دراین دیدار با ابراز خوشنودی از حضور در دانشگاه فردوسی مشهد و مرکز آموزش زبان فراسی به غیرفارسی زبانان، امکانات این مرکز را مطلوب ارزیابی و ابراز تمایل کردند که با مرکز فردوسی همکاری های بیشتری داشته باشند و بتوانند هم افرادی را برای یادگیری زبان فارسی و هم افرادی را برای مطالعه در حوزه های ایران شناسی و ادبیات فارسی به مرکز فردوسی اعزام کنند.

درادامه هیئت آلمانی با چند تن از فارسی آموزان کشور آلمان در دانشگاه فردوسی مشهد ازجمله دکتررالف لینگن از فارسی آموزان آلمانی دیدارو گفت و گو کردند.