اختراع دستگاه متان نگار دیجیتالی دردانشگاه صنعتی بیرجند

۲۲ دی ۱۳۹۳ | ۱۱:۳۳ کد : ۲۹۴۹ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۰۶۶
برای اولین بار در کشور دستگاه متان نگار دیجیتالی توسط دانشجوی مهندسی معدن دانشگاه صنعتی بیرجند ثبت اختراع شد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ،دکتر جوانشیر قائم مقام دانشگاه صنعتی بیرجند گفت :در مع...
اختراع دستگاه متان نگار دیجیتالی دردانشگاه صنعتی بیرجند

برای اولین بار در کشور دستگاه متان نگار دیجیتالی توسط دانشجوی مهندسی معدن دانشگاه صنعتی بیرجند ثبت اختراع شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ،دکتر جوانشیر قائم مقام دانشگاه صنعتی بیرجند گفت :در معادن زغال اگر درصد گاز زغال ( متان) از حد مجاز فراتر رود منجر به خطراتی چون انفجار، آسیب رساندن به معدنکاران می شود. به همین منظور میزان گاز زغال موجود در هوای معدن بایستی مرتب و پیوسته اندازه گیری شود .

دکتر جوانشیر افزود : هدف از انجام این پروژه طراحی دستگاهی قابل نصب در معدن می باشد که به طور پیوسته هوای معدن  را مورد آزمایش قرار دهد و در صورت غیر طبیعی بودن دما یا میزان گاز بوسیله آژیر کارکنان را مطلع سازد و از ایجاد سانحه جلوگیری کند.