اختراع دستگاه ردیاب حرکات چشم در دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان

۱۲ مهر ۱۳۹۵ | ۱۵:۰۵ کد : ۲۹۴۷ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۰۳
مخترع این دستگاه دکتر هادی هادیزاده عضو هیئت علمی گروه برق و معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان است.به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ،  این دستگاه  قادر به تعقیب و ردی...
اختراع دستگاه ردیاب حرکات چشم در دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان
مخترع این دستگاه دکتر هادی هادیزاده عضو هیئت علمی گروه برق و معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان است.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ،  این دستگاه  قادر به تعقیب و ردیابی حرکات چشم به منظور یافتن محل نگاه کردن یا خیره شده افراد در دنیای پیرامون با استفاده از تصویربرداری مادون قرمز به صورت بلادرنگ می باشد.
گفتنی است  آشکارسازی محل نگاه کردن و یا نقطه دید و خیره شده افراد کاربردهای بسیار گوناگونی دارد که از جمه آنها به می توان موارد همچون کاربردهای پزشکی و بالینی (تشخیص بیماری های عصبی و شناختی نظیر اوتیسم، پارکینسون، بیش فعالی و آموزش جراحی) ، بازاریابی و طراحی تبلیغات، توانبخشی به معلولین (کنترل اشیاء توسط حرکات چشم)، کاربردهای علوم شناختی و روانشناسی (تشخیص و درمان اعتیاد، سنجش میزان منفی نگری یا روحیه جمعی)، فعالیت های ورزشی (یافتن محل نگاه کردن ورزشکاران حرفه ای)، تشخیص خواب آلودگی رانندگان اشاره کرد.

( ۲ )