اختراع "ساخت نانو کاتالیست‌های Fe-Cr و Fe-Cr-Cu از پیشساز معدنی برای شیفت دما بالا "

۲۸ بهمن ۱۳۹۳ | ۱۴:۴۱ کد : ۲۹۴۳ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۲۰۴۵
اختراع "ساخت نانو کاتالیست‌های Fe-Cr و Fe-Cr-Cu از پیشساز معدنی برای شیفت دما بالا " به نام سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران به ثبت رسید. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر شلماشی مدیرکل دفتر مال...
اختراع "ساخت نانو کاتالیست‌های Fe-Cr و Fe-Cr-Cu از پیشساز معدنی برای شیفت دما بالا " به نام سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران به ثبت رسید.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر شلماشی مدیرکل دفتر مالکیت فکری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در این رابطه اظهار داشت: این اختراع در راستای سیاست‌ها و اهداف حمایت از مخترعان و مبتکرین و به نمایندگی دفتر مالکیت فکری سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران پیگیری شد.
وی افزود: دکتر علیرضا صالحی‌راد و دکتر سیدمهدی لطیفی از اعضای هیئت علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران موفق به دریافت گواهی ثبت برای این اختراع شدند.
دکتر شلماشی بیان داشت: در این اختراع، نانوکاتالیست‌های جابجایی آب گاز دما بالای -Fe-Cr و Fe-Cr-Cu با استفاده از روش ابداعی مسیر پیشساز معدنی تهیه شده‌است.
وی افزود: این روش تهیه منجر به ایجاد نسبت مشخص و معین فلزات (مشخص شده توسط آنالیز پراکندگی انرژی،EDX) توزیع بهینه فاز فعال (نشان داده شده توسط آنالیز (EDX ، امکان‌پذیری تغییر نسبت مولی فلزات، افزایش بر همکنش‌های فلز- فلز یا فلز-اکسید فلزی، کاهش اندازه ذرات و افزایش مساحت سطح ویژه کاتالیست در مقایسه با روش تجاری مرسوم رسوبگیری تلقیح می شود.
مدیرکل دفتر مالکیت فکری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران بیان داشت: پیشساز معدنی تهیه شده، توسط روش‌های آنالیز عنصری، هدایت سنجی، جذب اتمی، UV-Vis و FT-IR مورد آنالیز و شناسایی قرار گرفت. خواص فیزیکی- شیمیایی نانوکاتالیست‌ها با استفاده از تکنیک‌های پراش اشعه ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی، مساحت سطح ویژه BET و روش آنالیز EDX  بررسی شد.