امضای قرارداد برگزاری دوره مشترک دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه ورشوی کشور لهستان

۳۰ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۴:۵۳ کد : ۲۹۲۵۴ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۰۸۸
دانشگاه فردوسی مشهد در راستای توسعه دیپلماسی علمی و ارتباطات بین المللی دانشگاه، قرارداد برگزاری دوره مشترک مقطع دکترا در رشته مدیریت با رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه ورشو را امضا کرد.
امضای قرارداد برگزاری دوره مشترک دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه ورشوی کشور لهستان

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، پروفسور نواک رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه ورشوی کشور لهستان، در دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص امضای قرارداد همکاری برای برگزاری دوره مشترک در مقطع دکترا با دکتر جوان جعفری رئیس این دانشکده به توافق رسیدند.

در این دیدار که با حضور دکتر محمدرضا هاشمی معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر عابدین واحدیان مظلوم مدیر همکاری‌های علمی بین المللی و امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه، دکتر عبدالرضا جوان جعفری رئیس دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه و دکتر محمدرضا عباس زاده معاون آموزشی و فرهنگی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفت، قرارداد برگزاری دوره مشترک مقطع دکترا در رشته مدیریت و تبادل دانشجو با دانشکده مدیریت دانشگاه ورشو به امضا رسید.

گفتنی است این قرارداد همکاری پس از بازدید، مذاکره و بررسی امکانات، تجهیزات و توانمندی‌های دو دانشگاه صورت گرفت.