مجله نگارینه دانشگاه بیرجند درجه علمی ـ ترویجی دریافت کرد

۳۰ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۴:۵۲ کد : ۲۹۲۵۲ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۰۵۰
دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با انتشار مجله نگارینه به عنوان نشریه علمی ـ ترویجی موافقت کرد.
مجله نگارینه دانشگاه بیرجند درجه علمی ـ ترویجی دریافت کرد

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، نشریه نگارینه با صاحب امتیازی دانشگاه بیرجند به موضوعات علمی در حوزه هنر اسلامی می پردازد.

این نشریه با همکاری انجمن علمی فرش ایران به مدیر مسئولی دکتر سید محمدحسین قریشی و سر دبیری زهرا رهبرنیا و مشارکت جمعی از اعضای هیئت علمی و پژوهشگران حوزه هنر اسلامی منتشر می شود.