دومین نشست شورای معاونان اداری و مالی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور دردانشگاه فردوسی مشهد

۳۰ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۴:۵۰ کد : ۲۹۲۴۹ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۰۶۸
دومین نشست شورای معاونان اداری و مالی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور دردانشگاه فردوسی مشهد باحضور معاونان اداری و مالی دانشگاه های منطقه ۹ با هدف بررسی تخصصی مسائل و مشکلات منابع انسانی دانشگاه های مذکور، دراین دانشگاه برگزارشد.
دومین نشست شورای معاونان اداری و مالی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور دردانشگاه فردوسی مشهد

به گزارش روابط وزارت علوم، دکترباباخانی معاون اداری و مالی دانشگاه فردوسی مشهد و دبیرشورای معاونان اداری و مالی دانشگاه های منطقه ۹ کشور ضمن عرض خیرمقدم به مهمانان گزارشی ازاولین نشست دبیران شورای معاونان اداری و مالی منطق کشور ارائه کرد و گفت: دراولین نشست که در دی ماه برگزارشد تبادل نظر برای ایجاد تفاهم نامه‌ها، ضرورت انتخابی بودن دبیران شوراهای مناطق، ضرورت تعیین دستور کار برای افزایش بهره وری شوراهای مناطق وزارت علوم، یکسان سازی چارت تشکیلاتی دانشگاه ها و تسریع درتصویب آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

موضوع بررسی وضعیت نیروهای قراردادی دانشگاه که توسط برخی از دانشگاه‌های مذکور درخواست شده بود، توسط مهندس ساقی مدیر کارگزینی و رفاه دانشگاه فردوسی مشهد مطرح و گزارشی از اقدامات صورت گرفته ارائه شد.

همچنین پس از سخنان وی معاونان مسائل و دغدغه های خود را مطرح و به پرسش های آنان پاسخ داده شد.

سپس مهندس دلکلاله سامانه و نحوه ارزیابی عملکرد کارکنان دردانشگاه فردوسی مشهد را تشریح کرده و درپاسخ به سوالات و ابهامات دانشگاه های مدعو، راهکارهای بهبودی ارائه شد.

دربخش دوم این نشست دکترفاطمه طباطبائی مسئول دانشگاه سبز دانشگاه فردوسی مشهد گزارشی از دستاوردهای اجرایی دانشگاه و اقدامات انجام شده در زمینه دانشگاه سبز ارائه کرد و درخصوص شورای راهبردی دانشگاه سبز و دستورالعمل پیرامون آن توضیحاتی را ارائه و به پرسش های مهمانان پاسخ داد.

همچنین موضوع شرایط و نحوه برقراری فوق العاده سختی شرایط محیط کار در دانشگاه ها توسط مهندس ساقی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

این نشست ضمن قدردانی دانشگاه های منطقه ۹ از ارائه مباحث مفید و کاربردی و میزبانی خوب دانشگاه فردوسی مشهد، با ارائه پیشنهاد و نقطه نظرات معاونان اداری و مالی شرکت کننده پایان یافت.

گفتنی است شورای معاونان اداری و مالی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور شامل دانشگاه‌های فردوسی مشهد، گرمسار، فناوری های نوین سبزوار، بجنورد، کوثر بجنورد، بیرجند، تربت حیدریه، مرکز بزرگمهر قائنات، صنعتی بیرجند، مهندسی فناوری های نوین قوچان، سمنان، حکیم سبزواری، علوم و فناوری های نوین گلبهار، فرزانگان سمنان، دامغان، نیشابور، صنعتی شاهرود و مجتمع آموزش عالی اسفراین، مجتمع آموزش عالی تربت جام، مجتمع آموزش عالی شیروان، آموزش عالی کاشمر، پارک های علم و فناوری استان منطقه می باشد.

کلید واژه ها: فردوسی مشهد