انتصاب معاون فرهنگی – اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان رئیس شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی استان خراسان رضوی

۳۰ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۴:۴۶ کد : ۲۹۲۴۵ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۰۴۸
دکترکامران داوری معاون فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد درحکمی که ازسوی دکترضیا هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادرشد به عنوان رئیس شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی استان خراسان رضوی منصوب شد.
انتصاب معاون فرهنگی – اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان رئیس شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکترحکم دکترکامران داوری آمده است:

باعنایت به ماده ۴ آیین نامه شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی و نظر به سوابق علمی و مدیریتی حضرتعالی درحوزه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی، بدین وسیله به عنوان رئیس شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی استان خراسان رضوی منصوب می شوید.

امید است با اتکا به عنایات خداوند متعال و همکاری دیگر اعضای شورا درسیاست گذاری و برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان موفق باشید.

توفیق و سربلندی جنابعالی را از خداوند متعال مسئلت دارم.

شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها شامل وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه ها، جهاد دانشگاهی و دانشگاه آزاداسلامی است که برای ارتقای سیاست فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها فعالیت می کند.

گفتنی است براساس آیین نامه شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها، شورای استانی متشکل از نمایندگان دستگاه هایی اجرایی این آیین نامه می باشد که با مسئولیت بزرگترین دانشگاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درآن استان تشکیل می شود و وظیفه هماهنگی، برنامه ریزی و هم افزایی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی واحدهای تابعه در سطح استان را عهده دار خواهد بود و براساس حکمی که ازسوی دکتر ضیاء هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادرشد دکترکامران داوری معاون فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان رئیس شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی استان خراسان رضوی منصوب شد.

کلید واژه ها: فردوسی مشهد


( ۱ )