شیوه نامه حمایت از نشریات علمی داخلی نمایه شده در پایگاههای بین اللملی معتبر ابلاغ شد

۲۷ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۴:۱۴ کد : ۲۹۲۱۹ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۲۶۸۰
شیوه نامه حمایت از نشریات علمی داخلی نمایه شده در پایگاههای بین اللملی توسط دکتر محسن شریفی مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی پژوهشی وزارت علوم به دانشگاهها و مراکز پژوهشی و فناوری کشور ابلاغ شد.
شیوه نامه حمایت از نشریات علمی داخلی نمایه شده در پایگاههای بین اللملی معتبر ابلاغ شد

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، این شیوه نامه با هدف افزایش کیفیت و ارتقای جایگاه نشریات علمی داخلی نمایه شده در پایگاههای بین اللملی معتبر تدوین و ابلاغ شده است.

براساس این شیوه نامه، نشریات علمی داخلی که در پایگاههای استنادی نشریات JCR”" تامسون رویترز ( web of science )، پایگاه استنادی web of science ) فاقد ضریب تاثیر (و پایگاه استنادی اسکوپوس ( SCOPUS ) نمایه شده باشند مورد تشویق و حمایت مالی قرار می گیرند.

براساس این گزارش، مبلغ تشویق برای نشریات داخلی نمایه شده در چارک Q3، Q2، Q1 و Q 4 پایگاه استنادی JCR به ترتیب تا ۱۵۰، ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ میلیون ریال و نشریات داخلی نمایه شده در چارک Q3، Q2، Q1 و Q 4 پایگاه استنادی اسکوپوس به ترتیب تا 60، 40 ، 30 و 20 میلیون ریال است.

براساس این شیوه نامه، کلیه نشریات حوزه های علوم انسانی، هنر، علوم اجتماعی و رفتاری و نشریاتی که به زبان فارسی منتشر شده و در پایگاه استنادی JCR نمایه شوند با ضریب یک و نیم محاسبه می شوند.

گفتنی است مدت اجرای این شیوه نامه یک سال و به صورت آزمایشی است.

 

متن کامل شیوه نامه حمایت از نشریات علمی داخلی نمایه شده در پایگاههای بین اللملی معتبر