بازدید از شرکت های کارآفرین برتر ملی توسط اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه

۲۷ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۱:۴۴ کد : ۲۹۲۱۱ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۹۸۲
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه از شرکت های کارآفرین برتر ملی با هدف آشنایی با فرآیند خلق ایده، تبدیل ایده به محصول و در نهایت تجاری سازی محصول براساس حمایت های مالی و معنوی پارک علم و فناوری بازدید کردند.
بازدید از شرکت های کارآفرین برتر ملی توسط اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، براساس این گزارش دراین تور نیم روزه از شرکت های کارآفرین برتر ملی سال های ۹۵-۹۳ و مجموعه شتاب دهنده تیک کرمانشاه بازدید شد و درپایان دکترمعصومه خان احمدی سرپرست پارک علم و فناوری کرمانشاه، ضمن تشکر از بازدید کنندگان گزارش مختصری از فعالیت های پارک و فرآیندهای حمایتی این مجموعه و مراکز رشد تابعه را ارائه داد.

کلید واژه ها: صنعتی کرمانشاه