نشست تخصصی «روان شناسی و بازار کار وضعیت کنونی و چشم انداز» دردانشگاه بین المللی امام رضا (ع) برگزارشد

۲۷ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۱:۴۲ کد : ۲۹۲۱۰ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۸۶
انجمن علمی- دانشجویی روان شناسی باهمکاری معاونت پژوهش دانشگاه بین المللی امام رضا(ع) نشست تخصصی با عنوان «روان شناسی و بازار کار وضعیت کنونی و چشم انداز» را برگزارکرد.
نشست تخصصی «روان شناسی و بازار کار وضعیت کنونی و چشم انداز» دردانشگاه بین المللی امام رضا (ع) برگزارشد

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکترحسین کارشکی دانشیار روان شناسی تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد دراین نشست که با حضور جمعی از دانشجویان دردانشگاه بین المللی امام رضا (ع) برگزارشد، به فرصت های شغلی دانش آموختگان روان شناسی در بازار کار، توانمندی‌های مورد انتظار از دانش آموختگان روان شناسی و چشم انداز روان شناسی درجامعه ایران، اشاره کرد.

وی دراین نشست به بررسی و تقابل های دنیای کار درگذشته و حال پرداخت و عنوان کرد: درگذشته مشاغل بیشتر شکار، کشاورزی و دامپروری بود و فرزندان هم شغل پدران خود را دنبال می کردند که این مسئله با دنیای شغلی جدید بسیارمتفاوت است. درحال حاضر اکثر فرزندان شغلی متفاوت از خانواده خود را دنبال می کنند.

وی افزود: در گذشته به گونه ای بود که یک شغل برای تمام زندگی کافی بود و نظام بوروکراسی در شغل یابی وجود داشت اما در وضعیت فعلی ممکن است یک نفر به ناچار مشاغل زیادی را تجربه کند و سادگی و فقدان بوروکراسی از ویژگی های نظام آینده است.

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی تصریح کرد: قانون گذشته قانون حسابداران بود و قانون فعلی، قانون خلاقان است. درحال حاضر، مفهم هوش هم دچار تحول شده است. انسان های هوشمند شغل و درآمد بهتری می توانند داشته باشند.

وی افزود: خلاقیت و ایده‌های جدید راهی برای پیشرفت های شغلی است. روند شغل یابی درگذشته مبتنی بر روند از پیش تعیین شده بود و از سرمایه‌های محسوس برخورداربودند. اما روند فعلی مشخص نیست و سرمایه ها نامحسوس هستند.

دکترکارشکی ادامه داد: در زندگی کنونی، سازمان ها و مشاغل دچار تحولاتی شدند ازاین رو می توان دنیای اشتغال صنعتی و سازمانی را به ۴ موج، دنیای کشاورزی و دامپروری، شهرنشینی، افزایش سرعت و انعطاف پذیری و سازگاری با وضعیت کنونی تقسیم کرد.

وی افزود: دردنیای انعطاف پذیری هیچ قانونی وجود ندارد و تنها مفهوم هوش است که معنا پیدا می کند. درموج فعلی، انسان باید خود را با مشاغل سازگار و هماهنگ کند.

دانشیار روان شناسی تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد، به ویژگی های اشتغال و تحول سازمان ها اشاره و خاطرنشان کرد: درگذشته وفاداری فرد به سازمان و بالعکس و امنیت شغلی وجود داشت اما در وضعیت کنونی این گونه نیست.

وی اظهارکرد: در دنیای جدید، مشاغل گوناگون و آشفتگی های زیادی وجود دارد. سرمایه ها نامحسوس بوده و قانون خلاقانه و فرصت طلبانه است. ازاین رو باید در دنیای اشتغال آینده موج ها را شناسایی کنیم و بر امواج سوار شویم. می بایست خودمان را با ویژگی های موج ها سازگار کنیم. هرچند کار بسیار دشواری است اما غیرممکن نیست.

دکترکارشکی با بیان اینکه انطباق پذیری مسیر شغلی و تحصیلی تنها راهی است که به ما کمک می کند در انتخاب فرصت های شغلی نگرانی نداشته باشیم، تصریح کرد: دغدغه، کنترل، کنجکاوی و اعتماد لازمه موفقیت های ما در مسیر شغل یابی است.

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی درادامه به فرصت های اشتغال در روان شناسی اشاره و بیان کرد: امروزه باحوزه‌های مختلفی در روان شناسی مواجه هستیم که انتظارمی رود دراین زمینه دقت زیادی شود. باید تمام هوش خود را تقویت کنیم و علوم و دانش ها را فرا گیریم و اطلاعاتی دراین خصوص داشته باشیم.

کلید واژه ها: امام رضا(ع)