اخبارکوتاه از دردانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

۲۴ اسفند ۱۳۹۲ | ۱۱:۲۶ کد : ۲۹۱۸ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۵۳۵
<span id="ms-rterangepaste-start"></span> <div style="text-align: center; margin: auto 11.35pt auto 25.5pt"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: "arial", "sans-serif"; font-size: 20pt">مراسم درختکاری در دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان برگزار شد</span></b></div> <div style="margin: auto 11.35pt auto 25.5pt"><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: "arial", "sans-serif"; font-size: 20pt">به مناسبت هفته درختکاری و به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مراسم درختکاری<span>  </span>در محوطه پردیس دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع </span></div> ...
مراسم درختکاری در دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان برگزار شد
به مناسبت هفته درختکاری و به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مراسم درختکاری  در محوطه پردیس دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکترعلی نجفی نژاد سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان دراین مراسم گفت : امسال حدود نهصد اصله درخت متنوع درمحوطه پردیس دانشگاه کاشته شد.
وی افزود : مکان یابی ، طراحی و خیابان بندی محوطه پردیس دانشگاه در سال آینده یکی از برنامه های ما درخصوص ایجاد و بهسازی فضای سبز دردانشگاه خواهد بود.
دکترنجفی نژاد گفت: همه دانشگاهیان باید درگسترش و حفظ درختان و فضای سبز دانشگاه کوشا باشند.
همچنین درادامه دکتریحیی مقصودلو سرپرست دانشکده آب و خاک این دانشگاه نیز دراین مراسم گفت : جهت جلوگیری از استفاده آب شرب شهری در آبیاری درختان دانشگاه ، باید برنامه ای طراحی و اجرا شود که طی آن بتوان ازآب نزولات جوی بهترین استفاده را کرد.
وی افزود : گروه آب دانشگاه این آمادگی را اعلام می کند تا در تدوین برنامه جهت استفاده از آب نزولات جوی در دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان اقدام کند.
برگزاری کارگاه آموزشی Endnote دردانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
کارگاه آموزشی Endnote توسط انجمن علمی زراعت واصلاح نباتات انجمن علمی زراعت واصلاح نباتات دردانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان برگزارشد.
دبیرانجمن علمی زراعت هدف از برگزاری این کارگاه را آشنایی با این نرم افزار وهمچنین کاربرد ونحوه استفاده ازآن دانست.