اخبارانتصابات دانشگاه جامع علمی و کاربردی

۱۷ فروردین ۱۳۹۵ | ۱۴:۱۶ کد : ۲۹۰۹ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۶۷
انتصاب سرپرست مرکز آموزش عالی تربیت مدرسدر حکمی از سوی دکتر محمد اخباری، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر حسن لشکری به عنوان سرپرست مرکز آموزش عالی تربیت مدرس دانشگاه منصوب شد.به گزارش روابط عمومی...
انتصاب سرپرست مرکز آموزش عالی تربیت مدرس
در حکمی از سوی دکتر محمد اخباری، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر حسن لشکری به عنوان سرپرست مرکز آموزش عالی تربیت مدرس دانشگاه منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در حکم انتصاب سرپرست مرکز آموزش عالی تربیت مدرس دانشگاه آمده است:
نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به سمت « سرپرست مرکز آموزش عالی تربیت مدرس » منصوب می شوید.
لازم است برای تحقق اهداف کلان دانشگاه در نظام آموزش‌های مهارتی نهایت سعی و تلاش خود را به کار گرفته و اهتمام ویژه داشته باشید.
امید است با استعانت از ایزد منان در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و مطالبات ریاست محترم جمهوری و با تعامل مجموعه دانشگاهی در جهت تحقق اهداف دانشگاه نسل سوم، موفق و پیروز باشید.

انتصاب سرپرست دفتر فنی و طرح های عمرانی دانشگاه جامع علمی کاربردی
در حکمی از سوی دکتر محمد اخباری، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، مهندس عبدالعزیز ابراهیم‌زاده به عنوان سرپرست دفتر فنی و طرح های عمرانی دانشگاه منصوب شد.
در حکم انتصاب سرپرست دفتر فنی و طرح های عمرانی دانشگاه آمده است: نظر به مراتب تعهد و تجارب جنابعالی به موجب این حکم به سمت « سرپرست دفتر فنی و طرح های عمرانی » منصوب می شوید.
امید است با استعانت از ایزد منان در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و مطالبات ریاست محترم جمهوری و با تعامل مجموعه دانشگاهی در جهت تحقق اهداف دانشگاه نسل سوم، موفق و پیروز باشید.
 
 

انتصاب سرپرست اداره کل سنجش و آزمون دانشگاه جامع علمی کاربردی
در حکمی از سوی دکتر محمد اخباری، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، مسعود ذوالفقاری به عنوان سرپرست اداره کل سنجش و آزمون دانشگاه منصوب شد.
در حکم انتصاب سرپرست اداره کل سنجش و آزمون دانشگاه آمده است: بدینوسیله، به موجب این حکم به عنوان « سرپرست اداره کل سنجش و آزمون » منصوب می شوید.
امید است با استعانت از ایزد منان در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و مطالبات ریاست محترم جمهوری و با تعامل مجموعه دانشگاهی در جهت تحقق اهداف دانشگاه نسل سوم، موفق و پیروز باشید.