اخبار کوتاه دانشگاه فردوسی مشهد

۰۱ تیر ۱۳۹۴ | ۱۲:۳۹ کد : ۲۹۰۵ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۰۴
انتخاب عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان شیمی‌دان برجسته کشور به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر محمدحسین ارباب زوار عضو هیئت علمی گروه آموزشی شیمی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد، به عن...
انتخاب عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان شیمی‌دان برجسته کشور
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر محمدحسین ارباب زوار عضو هیئت علمی گروه آموزشی شیمی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد، به عنوان شیمیدان برجسته کشور در سال 94 و در شاخه شیمی تجزیه انتخاب شد.
 گفتنی است از دکتر ارباب زوار در هجدهمین کنگره شیمی ایران که در تاریخ هشتم تا دهم شهریور و با حضور استادان و دانشجویان در دانشگاه سمنان آغاز به کار خواهد کرد، تقدیر خواهد شد.
انتصاب اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به عضویت کمیته های تخصصی شورای برنامه ریزی آموزش عالی
دکتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طی احکام جداگانه ای،6  عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد را به مدت دو سال به عضویت کمیته های تخصصی شورای برنامه ریزی آموزش عالی منصوب کرد.
- دکتر محمد خواجه حسینی، دانشیار گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی عضو کمیته تخصصی تولیدات گیاهی گروه مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی دفتر برنامه ریزی آموزش عالی
- دکتر سعید ملک زاده شفارودی، دانشیار گروه آموزشی بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی عضو کمیته تخصصی به نژادی و بیوتکنولوژی گروه مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی دفتر برنامه ریزی آموزش عالی
- دکتر محمد حسین آق خانی، دانشیار گروه آموزشی بیوسیستم دانشکده کشاورزی عضو کمیته تخصصی ماشین‌های کشاورزی گروه مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی دفتر برنامه ریزی آموزشی
- دکتر عصمت مهدیخانی، دانشیار گروه آموزشی گیاه‌پزشکی دانشکده کشاورزی عضو کمیته تخصصی گیاه پزشکی گروه مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی دفتر برنامه ریزی آموزش عالی
- دکتر ابوالقاسم گلیان، استاد گروه آموزشی علوم دامی دانشکده کشاورزی عضو کمیته تخصصی علوم دامی گروه مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی دفتر برنامه ریزی آموزش عالی
- دکتر امیر فتوت، دانشیار گروه آموزشی خاک‌شناسی دانشکده کشاورزی به عضویت کمیته تخصصی خاک شناسی گروه مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شورای برنامه ریزی آموزش عالی
واگذاری سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان به دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی از سوی دکتر مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان و معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به سمت سرپرست عالی سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در سال 95 منصوب شد.
گفتنی است سیزدهمین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌ها در تابستان سال 95 و به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد.