اخبار کوتاه از دانشگاه هنر اصفهان

۰۵ مهر ۱۳۹۳ | ۱۳:۱۳ کد : ۲۸۹۴ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۱۷
فارغ التحصیلی اولین دانش آموختگان رشته های اقتصاد شهری ،کارآفرینی و مدیریت جهانگردی در دانشگاه هنر اصفهان مجید بشیری اولین فارغ التحصیل رشته اقتصاد شهری دانشکده کارآفرینی هنر و گردشگری دانشگا...
فارغ التحصیلی اولین دانش آموختگان رشته های اقتصاد شهری ،کارآفرینی و مدیریت جهانگردی در دانشگاه هنر اصفهان
 
مجید بشیری اولین فارغ التحصیل رشته اقتصاد شهری دانشکده کارآفرینی هنر و گردشگری دانشگاه هنر اصفهان از پایان نامه خود با عنوان تعیین کاربری بهینه فضای شهری زیرزمینی (مطالعه موردی خیابان های منتخب مناطق 5 و 6 شهر اصفهان) دفاع کرد .
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، همچنین اولین دانش آموختگان رشته کارآفرینی فرهنگی دانشکده کارآفرینی هنر و گردشگری دانشگاه هنر اصفهان از پایان نامه های خود دفاع و با نمره عالی فارغ التحصیل شدند.
گفتنی است اولین دانش آموختگان رشته مدیریت جهانگردی دانشکده کارآفرینی هنر و گردشگری دانشگاه هنر اصفهان نیز در تابستان امسال فارغ التحصیل شدند.
 
سمینار و کارگاه نقد و بررسی آثار4 معمار معاصر فرانسوی در دانشگاه هنر اصفهان برگزار شد
 
سمینار و کارگاه نقد و بررسی آثار4 معمار معاصر فرانسوی در دانشگاه هنر اصفهان برگزار شد.
دانشگاه هنر اصفهان با همکاری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان اقدام به برگزاری سمینار و کارگاه نقد و بررسی آثار 4معمار معاصر فرانسوی با حضور استاد پرفسور ریچارد اسکوفیه کرد.

( ۱ )