اتاق فکر استان خوزستان به منظور افزایش همفکری نخبگان و خبرگان در موضوعات ملی و منطقه ای در دانشگاه شهید چمران اهواز تشکیل شد

۱۴ بهمن ۱۳۹۳ | ۱۵:۰۵ کد : ۲۷۹۳ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۷۳
دکترمسعود صفایی مقدم  عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در خصوص شکل گیری اتاق فکر استان خوزستان اظهار کرد: اتاق های فکر در سراسر کشور توسط معاونت فرهنگی واجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری...
دکترمسعود صفایی مقدم  عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در خصوص شکل گیری اتاق فکر استان خوزستان اظهار کرد: اتاق های فکر در سراسر کشور توسط معاونت فرهنگی واجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری تشکیل و برای آنها ماموریت و اهداف مشخص تعریف شده است.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، وی ماموریت اتاق های فکر استانی را تقویت ارتباط نظام مند میان نهادهای سه گانه دانشگاه، دولت و جامعه و ایجاد عزم ملی برای توسعه پایدار کشور، از طریق بازسازی فضای گفت و گوی ملی ذکرکرد و گفت: پایایی، پایداری و ماندگاری چنین نهادی مستلزم رویکردی کاملا حرفه ای و فراجناحی به مسائل کشور است.
وی هدف اصلی این طرح را علاوه بر جلب مشارکت نخبگان استانی در مساله یابی و ارائه راهکار، گسترش دامنه فعالیت دانشگاهیان در عرصه اجتماعی و پیوند هر چه بیشتر دانشگاه و جامعه دانست و گفت: این اتاق ها ماموریت دارند کلیه مسائل مهم و برجسته استان را شناسایی و ضمن برگزاری جلسات تخصصی، گزارشات کارشناسی خود را به مرکز ارسال کنند.
دکترصفایی مقدم با بیان اینکه اتاق فکر استانی حتی الامکان به جمع آوری داده ها و اطلاعات مبادرت نخواهد ورزید و صرفا توجه آن معطوف به جمع بندی نظرات تحلیلی و کاربردی خواهد بود، افزود: در جلسات اتاق فکر از خبرگان دولتی، کارشناسان دانشگاهی و ذی نفعان ملی و محلی دعوت به عمل می آید.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز توضیح داد: مجموعه معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و  فناوری و مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری بر اساس ماموریت های خود جهت تسریع و تقویت فرایند اجتماعی کردن فعالیت های دانشگاه و نیز مشاوره به مقامات عالی کشور به ویژه شخص ریاست جمهور، ذیل تنفیذ احکام جداگانه برای مدیران اتاق های فکر، اختیارات لازم را به آنان برای مواجهه حرفه ای، تخصصی و غیر سیاسی با کلیه مسائل استان اعطا کرده است.
دکترصفایی مقدم در خصوص ساختار سازمانی این اتاق گفت: دبیرخانه شبکه اتاق های فکر استانی متعهد به پشتیبانی ستادی از مجموعه اتاق ها بوده و در سطح استان نیز دبیرخانه اتاق فکر در محل دانشگاه تشکیل شده و فعالیت آن نیز زیر نظر مدیر اتاق فکر استان و با همکاری معاونت فرهنگی و نظارت عالیه رئیس دانشگاه صورت می گیرد.

( ۱ )